Stockholms kommuner brister i kvinnofridsarbete | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Stockholms kommuner brister i kvinnofridsarbete

Socialtjänsten i Stockholm får kritik från Länsstyrelsen. En tillsyn visar att nio kommuner och stadsdelar brister i arbetet att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Äldre, funktionshindrade och barn till våldsutsatta får inte heller den hjälp de behöver.

Under hösten har Länsstyrelsen i Stockholm granskat nio av stadens kommuner och stadsdelar, på uppdrag av regeringen. Tillsynen visar att alla de granskade kommunerna och stadsdelarna brister i sitt kvinnofridsarbete. Det gäller bland annat avsaknad av metoder när kvinnor som utsätts för våld söker till socialtjänsten av andra anledningar.

– Om inte föräldrarna vill ha kontakt med socialtjänsten men man märker att barnen far illa är det svårt att veta hur man ska agera, säger Birgitta Vigil, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hon tror att det krävs större insyn i problemet och just nu arbetar de med att ta fram en utbildningsplan för personalen inom socialtjänsten.

Tillsynen visar också att det sällan finns en långsiktig lösning för att hjälpa barn till våldsutsatta kvinnor. Socialtjänsten saknar också resurser för att hjälpa äldre och funktionshindrade som utsätts för våld. Kungsholmen är den enda stadsdelen, av de granskade, som har ett program för äldre som är våldsutsatta.

Socialstyrelsen sammanställer resultatet som rapporteras till regeringen senare i år.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria