Roslagsbanan inte tillgänglig förrän 2014 | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Roslagsbanan inte tillgänglig förrän 2014

Nästa år har Stockholms stad som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad. FRIA har tidigare rapporterat om flera av stadens byggnader som ännu inte är tillgängliga för alla, exempelvis Stadshuset och Kungliga biblioteket. Nu riktar miljöpartiet kritik mot SL:s styrelse för att Roslagsbanan inte kommer att vara tillgänglig förrän 2014.

Sedan några år tillbaka planera en upprustning av Roslagsbanan. Vagnarna är 17 år gamla och perrongerna måste rustas upp, vagnarna är inte heller fullt tillgängliga för allmänheten. Men i planeringsstarten beslutades inte om någon tillgänglighetsanpassning av vagnarna, det var först förra året som en anpassning av vagnarna diskuterades i SL:s styrelse. Redan då reagerade Yvonne Blombäck (mp), ledamot i styrelsen, på att det inte hade tagits upp tidigare och nu riktar miljöpartiet kritik mot styrelsen.

– De kan inte hantera tillgänglighetsfrågor, de borde ha hanterat dem redan i planeringsskedet av upprustningen, säger Yvonne Blombäck.

Hon säger att alla partier har samma ansvar för att lyfta fram frågan men att styrelsens ordförande Christer G Wennerholm (m) har det yttersta ansvaret och borde se till att sådana frågor bevakas.

– Jag yrkar inte på någonting eftersom jag tycker att det är bra att det görs någonting nu men det är en liten vink om att det här har tagit alldeles för lång tid, säger hon.

Håkan Filipsson, landstingsråd hos Christer G Wennerholm, håller med om att det är ett problem att det har tagit tid med tillgänglighetsanpassningen av Roslagsbanan men tycker inte att kritiken är befogad.

– Socialdemokraterna och miljöpartiet har inte tagit tag i frågan tidigare. Det är först nu som de kommer med kritik. Alliansen har haft den största satsningen på kollektivtrafikens tillgänglighetsanpassning, vi satsar betydligt mer än miljö- partiet och har mer resurser till det än oppositionen, säger han.

Han säger att Christer G Wennerholm blev ordförande först 2007 och menar att diskutera tillgängligheten ett år senare inte är lång tid och att frågan i så fall skulle ha tagits upp tidigare av oppositionen.

Han säger också att år 2014 gäller absolut tillgänglighet av Roslagsbanans vagnar men att man från och med 2010 kommer att börja bygga om vagnarna och att de efter hand kommer att komma ut i trafik.

Tillgänglighetsanpassningen av Roslagsbanan innebär att vagnarna ska göras om till låggolvsvagnar och att exempelvis informationssystem och belysning ska förbättras. Arbetet går inte att få slutfört tidigare än planerat så miljöpartiet väljer att inte gå vidare med kritiken. Yvonne Blombäck vill påpeka att arbetet med tillgänglighetsanpassning generellt dras med problem.

– I nuläget kan man inte göra arbetet snabbare men det hade gått att göra om man hade beslutat om det tidigare. Alla partier i styrelsen har ett ansvar för det här och även kommunen har ett ansvar i uppdraget att tillgänglighetsanpassa. Jag tycker att det finns ett ansvarshål när flera aktörer ska samarbeta och det är inte bra. Tillgänglighetsanpassningen hänger i luften och det gäller generellt inom alla områden, säger Yvonne Blombäck (mp).

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria