Stockholms Fria

Staden satsar 205 miljoner på energieffektivisering

Stockholms stad ska satsa 205 miljoner kronor på att energieffektivisera stadens fastigheter. På måndagen presenterades projektet som gäller hälften av stadens fastighetsbestånd. Men Miljöpartiet tycker att ambitionskraven är för låga.

Energieffektiviseringen av stadens fastigheter är ännu en del av målet att bli världens miljöhuvudstad nästa år. På måndagen presenterade Kristina Alvendal (M), fastighetsborgarråd, programmet som rör 60 fastigheter i staden med sammanlagt 400 000 kvadratmeter. Nästa vecka klubbas beslutet i fastighetsnämnden.

Projektet kommer att pågå till och med år 2012 och bland annat ska fläktar och pumpar bytas ut och bli mer energisnåla, oljan bytas ut mot andra energikällor, belysningen effektiviseras, överskottsvärme från kylmaskiner tas vara på och höga innetemperaturer sänkas. Några av fastigheterna som ska renoveras är Östermalmshallen, Medborgarhuset, Oscarsteatern och Stadshuset.

– Värmeanvändningen kommer att minska med 30 procent vilket motsvarar uppvärmningen av 1 000 normalstora villor och växthusgaserna minskar med 3 000 ton koldioxid per år. Vi räknar också med att kunna dra ner driftskostnaderna rejält. Det här är ett första steg och en mer ambitiös satsning än tidigare. Nu ingår ungefär hälften av fastighetskontorets fastighetsbestånd i projektet, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal.

Men Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd, tycker ändå att ambitionerna är för låga. Hon menar att en energieffektivisering av alla fastigheter måste göras för att få något genomslag.

– Jag hoppas att det blir av men jag tycker att de sätter en alldeles för låg ambitionsnivå. Att energieffektivisera alla våra lokaler vore rimligare och att inte bara tänka på det som är ekonomiskt lönsamt, säger hon.

Hon säger också att samma förslag presenterades för två år sedan utan att någonting har hänt.

– Det här är ingenting nytt. Och de har fortfarande inte bestämt hur de ska göra. Dessutom ger det väldigt lite klimateffekt.

– Det finns andra städer i världen som har mycket högre ambitioner. Man måste satsa mer på förnybar energi och se till att utsläppskällor som kol och olja fasas ut. Trafiken är också ett stort problem som man måste ta tag i. Nu tycker jag bara att staden lever på gamla meriter, säger hon.

Men enligt Kristina Alvendal finns det en anledning till att arbetet med energieffektivisering har dröjt. För två år sedan fattade fastighetsnämnden beslut om energieffektivisering av stadens fastigheter.

Efter genomförd upphandling tecknades avtal med företaget YIT enligt ett koncept som kallas Energy Performing Contracting, EPC. Det innebär att ett företag arbetar i tre faser: kartläggning av behov, genomförande och uppföljning. Enligt företaget som anlitades omfattade behovet 286 000 kvadratmeter. Eftersom några av stadens fastigheter ändå skulle renoveras om några år beslutade fastighetskontoret att renovera 144 000 kvadratmeter för 85 miljoner kronor. Men Kristina Alvendal berättar att de var osäkra på EPC-upphandligens förenlighet med lagen om offentlig upphandling och ärendet avslogs.

– Vi bestämde oss för att skjuta fram projektet för att slippa få överklaganden på oss och så satsade vi istället på att göra det hundraprocentigt nu. Nu har fastighetskontoret kommit fram med en ny strategi som är mer omfattande och ambitiös än tidigare, säger Kristina Alvendal.

Hon säger också att det här är ett första steg och att ambitionen är att alla stadens fastigheter ska energieffektiviseras.

– Man måste ju börja någonstans och man måste vara realistisk. Det klokaste är att börja med de fastigheter som är mest energislukande. Nu har vi lagt 205 miljoner kronor på det här fram tills 2012 sedan är det dags att ta de mindre bovarna, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2022 Stockholms Fria