Stockholm stad fem-i-topp på miljöbilar | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Stockholm stad fem-i-topp på miljöbilar

I ett nytt granskningsprojekt har Miljöfordon Syd rankat kommunerna efter användningen av miljöbilar. Stockholm hamnar högt upp på listan. Bland annat bestod stadens nybilsförvärv för årets första halva till 97 procent av miljöbilar.Miljöfordon Syd har, på uppdrag av Vägverket, granskat Sveriges kommuner då det gäller användning av miljöbilar i kommunens fordonsflotta. Granskningen berör 290 kommuner och de rankas efter tre klasser: högst andel miljöbilar, bränslesnålast fordon och fordon med lägst klimatpåverkan.
Stockholm ligger bra till och hamnar på fjärde plats då det gäller högst andel miljöbilar. Då det gäller lägst klimatpåverkan hamnar Stockholm på nionde plats. Det är bara på energieffektivast fordon som Stockholm hamnar nere på 54:e plats.
– Det är svårt att säga vad som är bättre än det andra. Bränslesnåla fordon eller fordon med lägst klimatpåverkan? Jag får ofta den frågan och exempelvis om etanol är bättre än biogas. Men vår mening har inte varit att svara på den frågan utan vi vill visa hur det ser ut och skapa ett underlag för kommuner så de vet vad de ska kunna förbättra, säger Jonas Lööf, projektansvarig.
Och han menar att Stockholm ligger bra till då det gäller användningen av miljöbilar.
– De ligger högt upp då det gäller användning av miljöbilar och har många klimatsmarta bilar. Det enda som man kunde tänka sig att de jobbar ytterligare lite mer med är energisnåla fordon som drivs på alternativa drivmedel.

Nyligen presenterade staden nybilsförvärvet för första halvan av 2009. Totalt 97 procent av fordonen var miljöbilar. Stadens alternativbränslebilar tankades också till 82 procent med etanol respektive gas. Och målet är att Stockholm ska bestå till 100 procent av miljöbilar nästa år. Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd är nöjd med de mål som staden satt upp och som är nära att gå i uppfyllelse.
– Vi har satt våra mål och har varit väldigt tydliga med vad vi vill då det gäller stadens egna bilar. Och nu ligger vi väldigt nära att nå vårt mål, att vi ska ha 100 procent miljöbilar i slutet av 2010, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd.

Hur viktig är kommunens satsning på miljöbilar, tycker du?
– Det gäller mer en helhet och inte en enskild sak. Och det är just det som Stockholm gör, ser helheten, vilket har gjort att vi kommit väldigt långt i miljöarbetet. En del av det är att tänka på vad man har för fordon.

Meningen är att det ska göras en uppföljande granskning, inom projektet, om ett år.
– Det här är ett första resultat. Sedan kommer vi komma med ett nytt, komplett resultat vid jul. Sedan är tanken att vi ska göra motsvarande granskning om ett år igen. Då kan kommunerna använda det underlag de har fått nu så att de vet vad de ska förbättra till nästa år, säger Jonas Lööf.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria