Handelsbanken DO-anmäld på grund av ny penningtvättslag | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Handelsbanken DO-anmäld på grund av ny penningtvättslag

Patrick Aronsson blev tvungen att visa kvitto för att få sätta in pengar hos Handelsbanken, enligt den nya penningtvättslagen. Men det visade sig att banken inte ställer samma krav på alla kunder. Nu har han anmält banken till diskrimineringsombudsmannen. Han tycker att banken behöver tydligare riktlinjer för att ta till lagen, så att folk inte känner sig kränkta.

I år har en ny penningtvättslag trätt i kraft i hela EU. Lagen innebär att banken måste göra en bedömning vid misstanke om penningtvätt. Bland annat kan banken ställa ett antal frågor då kunden vill göra en transaktion, till exempel vart pengarna kommer ifrån. Banktjänstemannen kan också kräva ett kvitto eller andra handlingar som styrker kundens förklaring vart pengarna kommer ifrån, ifall transaktionen verkar misstänksam.

Men nu har Patrick Aronsson anmält Handelsbanken till diskrimineringsombudsmannen på grund av den nya penningtvättslagen. Han blev ombedd att visa upp ett kvitto då han skulle sätta in pengar från en bilförsäljning på sitt konto, genom Handelsbanken.

Några dagar tidigare satte hans sambo in 10 000 kronor på hans konto och behövde endast visa legitimation och fick information om att skriftlig verifikation på varifrån pengarna kom inte var nödvändig.

– Det här är oacceptabelt och det här gäller generellt alla banker på grund av den nya penningtvättslagen. Om man ser slafsig ut, har ett avvikande utseende eller avviker på något sätt hamnar man i facket över misstänkta, säger Patrick Aronsson.

Han känner att det var hans utländska härkomst och sin lediga klädsel som gjorde att han blev tvungen att styrka vart pengarna kom ifrån. Han menar att tydligare riktlinjer skulle göra att folk inte behöver känna sig kränkta.

– Det är viktigt att banken kommer överens om när man ska kräva extra uppgifter, till exempel genom en kostnadsgräns. Om det inte finns några riktlinjer är det ingenting annat än utseendet som banktjänstemännen går på, säger han.

Nu har han anmält banken till diskrimineringsombudsmannen.

– Nu inväntar jag beslutet och kan inte göra mer nu än att just vänta. Men jag hoppas att en debatt startar inom det här området. Och att det blir tydligare riktlinjer så att personer slipper känna sig utsatta.

Kontorschefen på Handelsbanken kan inte uttala sig i frågan och hänvisar vidare till pressavdelningen. Där kan man inte uttala sig om enskilda kunders affärer men Bengt Carlsson, presskontakt, menar att lagen är tydlig.

– Man kan tycka mycket om den lagen, att den får hederliga människor att känna sig misstänkta och kränkta, men nu är den här och vi måste följa den.

– Lagen säger att detta gäller alla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som banken inte förstår bakgrunden till, och där är lagen extremt tydlig. Då är banktjänstemannen skyldig att fråga kunden. Och kontrollera uppgifterna. Oavsett belopp, oavsett hur länge kunden varit kund i banken och så vidare.

Fakta: 

Penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen, SFS 2009:62, trädde i kraft 15 mars 2009. Den grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 oktober om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reglerna handlar bland annat om att banker ska ha god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer.

Det gör att man som kund behöver svara på fler frågor än tidigare när du till exempel ska göra transaktioner, öppna en depå eller ansöka om nya banktjänster.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria