”Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad” | Stockholms Fria
Uppsala Fria

”Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad”

Arbetsförmedlingschef Håkan Lindgren menar att Uppsala snart kommer att lämna utförsbacken på arbetsmarknaden. Men kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar att det bara är en tillfällig trend att arbetslösheten minskat något.

Drygt 7 000 personer är helt arbetslösa i Uppsala län, enligt Arbetsförmedlingens statistik för december 2009. Av dem är 2 181 personer långtidsarbetslösa, vilket nästan är en dubblering av antalet från samma period året innan. Antalet registrerade arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd vid länets Arbetsförmedlingar uppgår till närmare 11 000 personer. Det motsvarar 5,1 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år. Motsvarande siffror i december 2008 var 7 000 personer och 3,3 procent av befolkningen.

Men på Arbetsförmedlingen i Uppsala försöker man se ljuset i tunneln och menar att den höga arbetslösheten håller på att plana ut. Arbetsförmedlingens chef Håkan Lindgren anser att det är positivt att det ens finns lediga platser och att en praktikplats, ett nystartsjobb eller Arbetsförmedlingens nya program Lyft är ett bra sätt att komma ut på arbetsmarknaden.

Kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) befarar dock att den svaga uppgång som skymtas i antalet som får jobb, och det minskade antalet varsel är en tillfällig trend.

– Om det inte är så är det naturligtvis bra. Men det finns fortfarande mycket att göra i Uppsala på arbetsmarknadsområdet. Jag är rädd för att det här är något tillfälligt, för lågkonjunkturen kommer alltid till Uppsala senare och dröjer sig kvar längre. Det beror på att vi har en stark offentlig sektor och tjänstesektor och inte så mycket tillverkningsindustr

Enligt henne skulle kommunen kunna ta en del av ansvaret och anställa mycket och välbehövlig personal.
– Inte minst har vi en låg lärartäthet och för lite personal för de stora barngrupperna i våra förskolor, säger hon. Jag är glad att borgarna tagit sitt förnuft till fånga och insett att de måste satsa på praktikplatser och arbetsmarknadsstöd. Även om de låtsas som om satsningarna är nya medan de egentligen bara döpt om dem som funnits tidigare.

Ilona Szatmari Waldau menar att man måste få ett stopp på den utveckling på arbetsmarknaden som försvagar för anställda, till exempel den möjlighet med bemanningsföretag som arbetsköpare utnyttjar för att kunna sparka personal.
– Det är och har alltid varit arbetsgivarens marknad. Vi måste lagstiftningsvägen stoppa den här otillständigheten och stärka arbetstagarnas rätt på arbetsmarknaden.

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria