Stockholms Fria

Nedskärningar inom socialtjänsten trots överskott i budgeten

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden fick ett överskott på11,6 miljoner kronor i förra årets budget. Vänsterpartiet är kritiska till att nämnden ändå väljer att göra nedskärningar inom socialtjänsten.

FRIA har tidigare skrivit om de omprioriteringar och nedskärningar som görs inom socialtjänsten i Stockholm. Bland annat försvinner flera boenden för hemlösa och missbrukare, Ledsagarservice ska spara flera miljoner och Jourhavande kurator försvinner.

Nu visar det sig att Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden gick 11,6 miljoner kronor i överskott i förra årets budget. Karin Rågsjö (V) vice ordförande i nämnden, är mycket kritisk till att nämnden ändå väljer att genomföra besparingskraven.

– Det är anmärkningsvärt! Samtidigt som de visar på överskott gör de nedskärningar med 60 miljoner kronor. Det är ingen korvkiosk som ska gå med vinst!, säger hon.

 

Oppositionen tycker att överskottet ska återgåtill de verksamheter där man har valt att ta pengar som till exempel Ledsagarservice som förlorar 4,5 miljoner kronor eller Maria Ungdom där man tidigare år har valt att spara.

– Det är andra året i rad som nämnden går med överskott. En av raden av exempel på majoritetens sätt att prioritera är att de inte satsat en enda extra krona på Maria Ungdom sedan den tillträdde. Stockholms absolut mest kvalificerade verksamhet för att arbeta med ungdomar, säger Karin Rågsjö.

 

Enligt Johan Stuart (M), borgarrådssekreterare hos Ulf Kristersson, fick de pengarna i slutet av året vilket har gjort att de inte har hunnit användas.

Men oavsett om nämndens budget hade gått med eller utan överskott så menar han att de fortfarande hade hållit fast vid omprioriteringarna. Han menar att det handlar om att flytta pengar från mindre prioriterade verksamheter till mer prioriterade områden som till exempel Jobbtorgen och utsatta barn.

– Vi anser inte att det är rätt att hushålla med skattebetalarnas pengar för att betala för sängar som står tomma. Vi har inte en oändlig budget och vill göra tydliga prioriteringar. Och vissa av boendena för hemlösa görs om till nya boenden som för till exempel ensamkommande flyktingbarn där efterfrågan nu är stor, säger han.

Han är inte förvånad över vänsterpartiets kritik.

– Det är lite deras jobb att ha en annan åsikt. Det är lätt för dem att låtsats som att vi har en sedelpress. De väljer att kalla det nedskärningar när det egentligen handlar om att flytta pengar från nedprioriterade områden.

 

Lisa Cadenius är enhetschef för Uppsökarenheten som förlorar två tjänster. De arbetar på fältet för att nå hemlösa som inte själva söker stöd och hjälp. Hon tror inte att de indragna tjänsterna kommer att påverka verksamheten nämnvärt.

– Vi har inte samma ärendebelastning som personer som sitter på ett kontor eftersom vi arbetar just ute på fältet för att nå folk. Jag tänker att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag ändå. Nu kan jag inte se några konsekvenser av det här men det får vi ju följa upp i efterhand, säger hon.

 

Maria Ungdom drabbas inte av besparningskraven men förlorade förra året tvåtjänster. Enhetschefen Göran Hägglund förstår att omprioriteringarna är nödvändiga men skulle gärna se en satsning inom verksamheten.

– Nu pratar jag för egen sak men det är klart att många områden kan bli bättre med en satsning. Vi har inga besparingskrav på oss för 2010 men det är klart att verksamheten har krympt resursmässigt de senaste åren.

– Jag tycker som chef att resurserna här måste finnas. Det kostar samhället mycket pengar om inte problemen tas om hand tidigt i åldrarna som vi jobbat med här, säger han.

 

Ytterligare nedskärningar skulle rubba kvaliteten inom verksamheten.

– Ingenting är enkelt. Det finns många områden som är viktiga att prioritera. Men förr kunde man se att det fanns mer luft i verksamheterna. Jag tycker inte att besparingarna har påverkat kvaliteten hos oss men ytterligare besparingar skulle vi inte klara av utan att den påverkas.

– Vi börjar komma fram till den gränsen nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2024 Stockholms Fria