Stockholms Fria

Grupptalan mot flygbuller kan tas upp i miljödomstolen

Ett tusental Upplands-Väsbybor har kämpat i nästan sju år med en stämning mot Luftfartsverket för flygbullret påArlanda. Målet har dragit ut påtiden på grund av en prövning om målet kan räknas som grupptalan. Nu har det slagits fast och processen kring själva sakfrågan kan gå vidare.

Föreningen Väsbybor mot flygbuller påArlanda har funnits ända sedan 2003 dåLuftfartsverket startade en ny bana påArlanda, bana tre. Det var ett gäng Upplands-Väsbybor som startade föreningen då de började störas av det flygbuller som uppstod.

– Enligt miljövillkoren skulle det göras sneda inflygningar mot banan. Men de gjorde bara raka inflygningar, över tätorten. Då kom det en del protester från byn och vi bestämde oss för att starta en förening. Efter det har det bara fortsatt, säger Benny Reuterhagen som är ordförande i föreningen.

Frågan om de raka inflygningar har drivits vidare och Luftfartsverket har velat ändra i sina villkor och sagt att det inte är möjligt att göra sneda inflygningar. Och år 2007 gav miljödomstolen Luftfartsverket rätt att börja med sneda inflygningar först 2018.

Men föreningen har fått nog innan dess. Redan 2003 krävde föreningen skadestånd från Luftfartsverket och år 2006 lämnade 6 000 boende in en grupptalan till miljödomstolen. De kräver Luftfartsverket på en ersättning för de besvär som flygbullret har orsakat. De kräver 1 000 kronor per flygstörande månad per bullerdrabbad person.

– När det kommer flygplan tätt inpå varandra så blir det väldigt störande och uttröttande. Den maximala bullernivån ska ligga på 70 decibel men flygbullret ligger på 70-85 decibel. Men jag brukar säga att hur många decibel det handlar om är skitsamma. Stör det så stör det. Och det mår inte kroppen bra av, säger Benny Reuterhagen.

Målet har ännu inte prövats i domstol. Orsaken är att Luftfartsverket överklagade miljödomstolens beslut att processen kan hanteras som en grupptalan. Beslutet har drivits ända upp till Högsta domstol som nu har meddelat att prövningstillstånd inte beviljas. Det innebär att processen kring själva sakfrågan kan fortsätta.

– Det är skönt att äntligen ha fått frågan om själva grupptalan överstökad. Nu kan vi fokusera på själva sakfrågan som nu går tillbaka till miljödomstolen. Och jag tror att vi kommer att vinna målet. Men vad domstolen ger för utslag kan man aldrig veta, säger Benny Reuterhagen.

Men Luftfartsverket är inte lika glada över beskedet. ”LFV delar inte miljödomstolens uppfattning att en grupptalan i det här fallet är lämpligt.

Detta främst eftersom bullerexponeringen för gruppmedlemmarna är ytterst olika; beroende till exempel på var i kommunen man bor och vilken boendeform man har.

Det är också väldigt olika hur länge gruppmedlemmarna bott i Upplands Väsby. LFV anser att varje medlem istället bör driva sitt eget skadeståndsanspråk.”, skriver de i ett pressmeddelande. Och enligt invånarnas advokat kommer det att dröja ytterligare ett par år innan skadeståndsmålet kommer upp för beslut.

I år ska Luftfartsverket också söka ett nytt miljötillstånd hos miljödomstolen för Arlanda flygplats. Det beror bland annat på att koldioxidutsläppen har varit för höga på flygplatsen. I det nya förslaget vill de minska antalet starter och landningar med 22 000 färre flygningar vilket skulle kunna minska flygbullret något.

Bland annat finns det ett förslag om att flytta bullerkurvan längre norrut genom att förlänga bana tre. Men föreningen är skeptiska.

“Bullernivån kommer endast att minska någon enstaka decibel, vilket kommer att upplevas som lika störande som 70,9 decibel”, står det i föreningens yttrande till samrådet.b

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2024 Stockholms Fria