Stockholms Fria

Homosexuella män får fortfarande inte ge blod

Den första april fick homosexuella män rätt att bli blodgivare. Men Blodcentralerna har valt att skjuta påinförandet av Socialstyrelsens nya regelverk. Den största delen av blodet går till läkemedelsframställning, där EU-direktiv råder som motsäger de nya reglerna.

I Stockholm råder blodbrist och enligt Blodcentralerna behövs 17 000 nya blodgivare. Micke Kazarnowicz, som i flera år har följt frågan om homosexuellas rätt att bli blodgivare, får enligt nya regler från Socialstyrelsen lämna blod sedan 1 april, förutsatt att han inte har haft sex med en man på ett år.

De nya reglerna fungerar dock inte i praktiken. Blodcentralerna har valt att skjuta på införandet av reglerna eftersom de inte är förenliga med Läkemedelsverkets regler.

– Jag har bloggat om den här frågan ända sedan 2002 och det finns ett stort problem. Reglerna i sig skulle kunna vara ett steg framåt, men nu har Läkemedelsverket dockat reglerna vilket innebär att vi hamnar på ruta ett igen, säger han.

Enligt de EU-regler som Läkemedelsverket går under får framställning av läkemedel ur blod eller blodplasma inte komma från män som har haft sex med män. Hela 80 procent av allt blod som tappas i Sverige används till läkemedelsframställning. Enligt Blodcentralerna själva skulle införandet av reglerna innebära praktiska svårigheter och därför har de ansökt om att få skjuta på införandet av reglerna till oktober.

Läkemedelsverket har tagit fram ett förslag om att reglerna för sexuellt riskbeteende behålls, men att blodcentralerna som tar emot blod från gruppen homosexuella män avskiljer det blod som ska levereras till läkemedelsframställning. Men Lottie Furugård, på Stockholms Blodcentraler, vill inte svara på om man diskuterar Läkemedelsverkets förslag.

– Det jag kan säga är att beslutet fortfarande ligger på förhandlingsbordet och att vi nu förhandlar med Socialstyrelsen om det, säger hon.

Men Micke Kazarnowicz ser inte bara framskjutandet av reglerna som ett problem utan skulle vilja se att reglerna görs om. Han menar att utgångspunkten fortfarande är att homosexuella män inte kan vara ärliga med vilka de har haft sex med.

– Här fokuserar man på vem man har haft sex med istället för sexuella riskbeteenden. Och Socialstyrelsen har inte kunnat ge en förklaring till varför man gör så. De nya reglerna innebär att bara homosexuella män som lever i celibat kan bli blodgivare, säger han.

Enligt Monica Axelsson, enhetschef för blodverksamhet på Socialstyrelsen, är det en resursfråga.

– Det är en stor mängd blodgivningar som sker och för att ta hänsyn till personliga skäl skulle det behövas helt andra resurser på blodcentralerna. Det finns helt enkelt inte i dag och därför har vi i Sverige infört de här generella reglerna, säger hon.

Just nu behandlar Socialstyrelsen Blodcentralernas dispensansökan och kan inte komma med besked om hur de kommer att agera.

Fakta: 

<h2>Läs mer om frågan på Micke Kazarnowicz blogg: www.asiktstorped.se.</h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria