Stockholms Fria

En politisk arena för unga – såväl i Husby som på nätet

Förra lördagen hölls den årliga Husbyfestivalen och mitt i vimlet befann sig föreningen Megafonen – som ligger bakom ungdomssatsningen Husby youth arena – som vill skapa en arena för unga från hela Stockholm.

Musiken pumpar ur stora högtalare på torget och i folkmassan som omringar scenen hittar man allt från barnfamiljer till ungdomar och pensionärer. Den årliga Husbyfestivalen är igång och med sitt stora utbud av mat och underhållning drar festivalen varje sommar folk från hela Stockholm. För andra året i rad bjöd festivalen även på en egen ungdomsscen, Husby youth arena, ordnad av föreningen Megafonen i samarbete med Svenska bostäder.

Husby youth arena, som anordnas ideellt av unga människor i Järvaområdet, kunde i år presentera ett smörgåsbord av dans, humor och musik med såväl lokala artister som stora stjärnor som Blues, Mofeta & Jerre och Henok Achido. Syftet med ungdomsscenen är att föra samman unga från Järva och Stockholm och att främja mångfald. Man vill samla unga kring musik, konst och kultur – men alltid med ett socialt och politiskt intresse i grunden.

I folksamlingen vid Husby youth arena träffar jag Sewit, Basar, Tan och Simon som alla är aktiva i föreningen Megafonen. Megafonen, som är en ideell organisation, riktar sig främst till ungdomar i Järva mellan 15 och 25 år. Idén om att engagera unga i politiska frågor har funnits i området länge och verksamheten har tagit olika skepnader över tiden. Föreningen valde tidigt att arbeta med olika aktiviteter parallellt, dels för att medlemmarna själva hade olika intresseområden, men även för att på olika sätt visa hur politiska frågor hänger ihop med människors vardag. Husby youth arena är en av Megafonens verksamheter som blivit ett återkommande inslag på Husbyfestivalen. I sin lista på andra genomförda projekt har föreningen allt från sommartidningen Nuförtiden till de populära föreläsningskvällarna under namnet Harakat.

– Målet är att göra ungdomar i Järva politiskt aktiva, inte till höger eller vänster, utan allmänt engagerade i samhällsfrågor, förklarar Simon Matiwos.

Det senaste tillskottet i listan på Megafonens aktiviteter är Megafonen Debatt – en debattsida av och för unga, där politikerna inte får det sista ordet. Hemsidan, som lanseras den 15 september, är tänkt att fungera som ett levande diskussionsforum där det ständigt publiceras nya debattartiklar. Målgrupperna är många, allt från grannar till rektorer och lokalpolitiker, men sidans främsta syfte är att förmedla åsikter från unga med anknytning till Järvaområdet och föra en debatt kring dessa.

– Debattsidor som Newsmill har en hög ribba rent språkligt och många unga är inte vana vid att skriva på det sättet. När Newsmill inte är ett alternativ så fattas det helt enkelt forum för ungdomar i vår ålder att uttrycka sina åsikter på, säger 21-åriga Sewit Senay.

Megafonen Debatt kommer istället att utgå ifrån ungdomar och deras åsikter om politiska frågor. Precis som Husby youth arena ska debattsidan bli en arena för mångfald där ungdomar kan mötas, fast denna gång sker mötet på nätet.

Förhoppningen är att Megafonen Debatt ska bli en ingång för ungdomar att uttrycka sig politiskt.

– Det är därför som hemsidan behövs, förklarar Tan Alizi när vi senare sitter i Megafonens lokal på Trondheimsgatan i Husby. Tanken är att det den ena dagen kan vara några 17-åringar som skriver en debattartikel om skolmaten och att det nästa dag kan publiceras ett svar från en tjänsteman med koppling till debatten. Sewit, Tan, Basar och Simon är dock alla överens om att tjänstemännen endast ska vara inslag i den ungdomliga debatten på hemsidan.

– Det kommer aldrig bli så att sju politiker eller tjänstemän skriver debattartiklar på hemsidan under en vecka, försäkrar Basar Gerecci.

Att ungdomarna bakom Megafonen Debatt har satt ribban högt råder det ingen tvekan om och för att nå dit kommer föreningen att få arbeta hårt. Detta verkar inte avskräcka dem och det råder en minst sagt målmedveten stämning i gruppen. När vi pratar om Megafonen Debatt flätas framtidsvisioner ihop med konkreta mål för hemsidan.

Visionen är att bli den ledande debattsidan i Järvaområdet och en mer konkret målsättning är att sidan inom ett halvår ska ha 1000 besökare per dag. Samtidigt försöker ungdomarna att vara realistiska – framgång behöver tid.

– Tanken är inte att bli störst i Sverige, utan att göra verksamheten så bra som möjligt. Då kan vi med tiden bli den självklara debattsidan för folk med koppling till Järva, säger Basar och de andra nickar instämmande.

– Vi vill att människor i våra områden ska bli stärka av Megafonen Debatt. Sidan är tänkt att ge folk möjlighet att utvecklas tillsammans, med eller utan Megafonen. Det viktiga för oss är att stärka och motivera människor att arbeta för förändring, förklarar Sewit.

Fakta: 

<h2>Lanseringen av Megafonen Debatt kommer att ske på Tensta Konsthall den 15 september. Fram till dess kan man följa nedräkningen på http://debatt.megafonen.com/</h2>

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Anki Erdmann vill att kvinnor ska ta plats på Rinkeby torg

Anki Erdmann är en av de drivande krafterna bakom det som under förra året började som tjejfikan. Hon beskriver verksamheten, som numera kallas för Fika över alla gränser, som ett sätt att visa motstånd, men även solidaritet. Under året har kända namn som Carin Jämtin, Mona Sahlin och Nyamko Sabuni kommit till Rinkeby och fikat för förändring.

Kvinnors Nätverk – motståndkämparnas röst

I 16 år har de fört kampen för kvinnors rättigheter framåt. Kvinnors Nätverks arbete har väckt många känslor och präglats av att både göra och få motstånd. Med hjälp av kunskap och systerskap har man bevisat att Kvinnors röst inte kan tystas ner.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

© 2024 Stockholms Fria