Stocksund, Danderyd | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Stocksund, Danderyd

Den som åker Roslagsvägen norrut och passerar över bron vid Ålkistan före Bergshamra, kan till vänster se Stocksunds två stora landmärken, vattentornet och Cedergrenska tornet. Det senare är en tegelröd borgliknande villa och det förra ett vackert, runt, ljusgult torn.

Stocksund tillhör de villastäder som växte fram kring Stockholm vid förra sekelskiftet. Dessa samhällen formade så småningom municipalsamhällen eller köpingar, ofta i samband med att vatten, avlopp och elektricitet byggdes ut. I Stocksund hade de flesta redan borrat egna brunnar, men för villorna uppe på berget var vattentornet redan från början välkommet.

Med sitt torn hade arkitekten David Lundegård lyckats så väl att ritningarna ställdes ut på den stora hygienutställningen i Dresden 1911. Det var nämligen före sin tid till utseendet men också i sin konstruktion med stomme och cistern i armerad betong.

Idag används vattentornet i Stocksund till bostäder. Terassen, som skymtar på toppen, var under de första åren öppen för allmänheten på söndagarna. Priset för den magnifika utsikten var då 10 öre.

Fakta: 

Byggår: 1910.
Höjd: 30 m.
Volym: 275 m3.
Arkitekt: David Lundegård.

Våra vattentorn  
Stockholms 
vattentorn
i text och bild.

Rekommenderade artiklar

Djursholms Ekeby, Danderyd

Djursholms Ekeby är ett mindre bostadsområde som tillhörde det
gamla Djursholms villastad. Planen var att Ekeby skulle härbärgera
de hantverkare som behövdes i den nya köpingen i det tidiga
1900-talet. Så blev det inte. Istället flyttade lärare, tjänstemän
och småföretagare till de något mindre och billigare tomterna.

Orminge, Nacka

Nacka har en fascinerande mångfald bland sina reservoarer. Mest
uppseendeväckande är tornet i Orminge, som med sin aluminiumklädda
fasad tar svampformen till en helt ny nivå.

Djursholm, Danderyd

Vattentornet tillhör de mest karaktäristiska byggnaderna i
Djursholm där det ligger, lite avsides vid slottet.

Söderby sjukhus, Salem

Söderby sjukhus var på sin tid landets största sanatorium med
440 vårdplatser. Kring sekelskiftet var dödligheten i tuberkulos
mycket hög och köerna till vård långa, vilket krävde en satsning
på stora anläggningar.

© 2021 Stockholms Fria