Stockholms Fria

Söderby sjukhus, Salem

Söderby sjukhus var på sin tid landets största sanatorium med
440 vårdplatser. Kring sekelskiftet var dödligheten i tuberkulos
mycket hög och köerna till vård långa, vilket krävde en satsning
på stora anläggningar.

Insikten att tuberkulosen var en smittsam
sjukdom, gjorde att sanatorierna planerades som små isolerade
samhällen, med bostäder åt personalen och i flera fall med egna
vattentorn.

Söderby sjukhus med kringbyggnader ritades av Gustaf Wickman, som
var en av tidens största arkitektstjärnor, men det tillhörande
vattentornet är ritat av Stockholms stads byggnadskontor, vilket
innebär att Gustaf Améen är arkitekten.

Idag har parkåsens tallar sågats ner i ett stort
exploateringsprojekt för bostäder. Det är en förlust att den
historiskt viktiga miljön gått om intet. Samtidigt framträder
vattentornet nu på ett magnifikt sätt och med sitt för Sverige
speciella utseende är det definitivt värt ett besök. Det kommer
att omskapas till bostad, enligt planen med en envånings
tillbyggnad.

Fakta: 

Byggår: 1910.
Arkitekt: Gustaf Améen.

Våra vattentorn
Stockholms 
vattentorn
i text och bild.

Tack till Fredric Bedoire för hjälpen med att reda ut
vem som ritade detta torn.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Djursholms Ekeby, Danderyd

Djursholms Ekeby är ett mindre bostadsområde som tillhörde det
gamla Djursholms villastad. Planen var att Ekeby skulle härbärgera
de hantverkare som behövdes i den nya köpingen i det tidiga
1900-talet. Så blev det inte. Istället flyttade lärare, tjänstemän
och småföretagare till de något mindre och billigare tomterna.

Orminge, Nacka

Nacka har en fascinerande mångfald bland sina reservoarer. Mest
uppseendeväckande är tornet i Orminge, som med sin aluminiumklädda
fasad tar svampformen till en helt ny nivå.

Djursholm, Danderyd

Vattentornet tillhör de mest karaktäristiska byggnaderna i
Djursholm där det ligger, lite avsides vid slottet.

Uggleviken, Stockholm

Det finns vissa vattentorn som inte liknar några andra i landet. Uggleviksreservoaren är ett av dem. Med sin över 70 meter långa rektangulära form, sina 64 pelare och den utpräglade funkisarkitekturen tycks den vara ensam i sitt slag.

© 2022 Stockholms Fria