Stockholms Fria

Uggleviken, Stockholm

Det finns vissa vattentorn som inte liknar några andra i landet. Uggleviksreservoaren är ett av dem. Med sin över 70 meter långa rektangulära form, sina 64 pelare och den utpräglade funkisarkitekturen tycks den vara ensam i sitt slag.

Arkitekten Paul Hedqvist är känd för en rad intressanta byggnader, bland andra både skatteskrapan och DN-skrapan. Uggleviksreservoaren byggdes, tillsammans med Kampementsbackens reservoar på Gärdet, under 30-talet. Den enorma volymen gjorde att man vågade bygga den utan isolering eftersom vattnet enligt beräkningarna inte skulle frysa även om temperaturen gick ner under minus 25 grader i flera dagar. Det visade sig stämma när anläggningen bestod provet under de stränga vintrarna på 40-talet.

På avstånd ser man tydligt den lådformade reservoaren sticka upp över skogen. Går man däremot förbi tornet på väg genom Lill-Jansskogen när löven slagit ut, är det lätt att missa den. Tyvärr förtas den stilfulla funkiskaraktären av det byggstaket som nu står uppställt runt dess pelare.

Fakta: 

Byggår: 1935.
Höjd: 22 m.
Volym: 18 000 m3.
Arkitekt: Paul Hedqvist.

Våra vattentorn
Stockholms 
vattentorn
i text och bild.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Djursholms Ekeby, Danderyd

Djursholms Ekeby är ett mindre bostadsområde som tillhörde det
gamla Djursholms villastad. Planen var att Ekeby skulle härbärgera
de hantverkare som behövdes i den nya köpingen i det tidiga
1900-talet. Så blev det inte. Istället flyttade lärare, tjänstemän
och småföretagare till de något mindre och billigare tomterna.

Orminge, Nacka

Nacka har en fascinerande mångfald bland sina reservoarer. Mest
uppseendeväckande är tornet i Orminge, som med sin aluminiumklädda
fasad tar svampformen till en helt ny nivå.

Djursholm, Danderyd

Vattentornet tillhör de mest karaktäristiska byggnaderna i
Djursholm där det ligger, lite avsides vid slottet.

Söderby sjukhus, Salem

Söderby sjukhus var på sin tid landets största sanatorium med
440 vårdplatser. Kring sekelskiftet var dödligheten i tuberkulos
mycket hög och köerna till vård långa, vilket krävde en satsning
på stora anläggningar.

© 2022 Stockholms Fria