Stockholms Fria

Djursholm, Danderyd

Vattentornet tillhör de mest karaktäristiska byggnaderna i
Djursholm där det ligger, lite avsides vid slottet.

I villastadens
begynnelse togs vattnet från Ösbysjön, men ganska snart var man
under torra somrar tvungen att dra extra ledningar från Ekebysjön.
Vattnet var inte av bästa kvalitet och 1907 invigdes en ny
vattentäkt i åsen vid Norrviken. 1960 behövdes inte tornet längre
när hela kommunen övergick till Mälaren som vattentäkt.

Den byggnad vi ser idag är inte densamma som först byggdes.
Översta våningen och det svarta taket byggdes på 1908 då
vattentornet i Ekeby, som stod högre, också byggdes. Samtidigt
höjdes vattentanken med åtta meter och det tidigare borglika
utseendet med platt tak försvann.

Tornet stod i många år och förföll och var ytterst nära att
rivas. Dock kunde det så småningom räddas och sedan 1974 huserar
Samfundet Djursholms forntid och framtid här tillsammans med
Danderyds föreningsarkiv.

1981 fick tornet slutligen egen vattenledning, en lyx som inte var
förunnat de boende under dess aktiva tid.

Fakta: 

Byggår: 1898 och 1908.
Volym: 267 m3.

Våra vattentorn
Stockholms 
vattentorn
i text och bild.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Djursholms Ekeby, Danderyd

Djursholms Ekeby är ett mindre bostadsområde som tillhörde det
gamla Djursholms villastad. Planen var att Ekeby skulle härbärgera
de hantverkare som behövdes i den nya köpingen i det tidiga
1900-talet. Så blev det inte. Istället flyttade lärare, tjänstemän
och småföretagare till de något mindre och billigare tomterna.

Orminge, Nacka

Nacka har en fascinerande mångfald bland sina reservoarer. Mest
uppseendeväckande är tornet i Orminge, som med sin aluminiumklädda
fasad tar svampformen till en helt ny nivå.

Söderby sjukhus, Salem

Söderby sjukhus var på sin tid landets största sanatorium med
440 vårdplatser. Kring sekelskiftet var dödligheten i tuberkulos
mycket hög och köerna till vård långa, vilket krävde en satsning
på stora anläggningar.

Uggleviken, Stockholm

Det finns vissa vattentorn som inte liknar några andra i landet. Uggleviksreservoaren är ett av dem. Med sin över 70 meter långa rektangulära form, sina 64 pelare och den utpräglade funkisarkitekturen tycks den vara ensam i sitt slag.

© 2022 Stockholms Fria