Stockholms Fria

Hiphopfest med Atlanta som gäst

Festivalen Creative call: ATLxSTHLM tror att mångfald leder till ett mer spännande konst- och kulturliv. Arrangörerna har bjudit in konstnärer från Atlanta för att inspirera stadens institutioner till ett kulturklimat där fler får komma till tals.

De skrattar och pratar i mun på varandra. Växlar mellan svenska och engelska och skapar nya ord.

– "Chaordic". En balans mellan kaos och ordning, så skulle man kunna beskriva projektet, menar Johanna Tysk och Nicole Smith. Tillsammans ligger de bakom gräsrotsfestivalen Creative call som äger rum den 27 oktober till den 4 november. Festivalgeneralen Johanna Tysk och curatorn Nicole Smith poängterar att de gärna välkomnar oväntade lösningar och en flexibel arbetsprocess.

– Gräsrotsrörelsens styrka är att man har stora möjligheter att låta fler röster komma till tals, säger Johanna Tysk.

Sedan Johanna Tysk kom hem från konststudierna i Atlanta, USA har hon bott i Tensta och varit aktiv inom förortsrörelsen. Där upptäckte hon att många ungdomar inte relaterar till den bild av konst och kultur som de etablerade institutionerna står för. Däremot känner många sig hemma i hiphoprörelsen. Med insikten om att Stockholm är en segregerad stad och tron på konstens kraft att skapa integrerade samhällen, ville hon engagera och motivera ungdomarna att bidra med sina erfarenheter till det svenska konst- och kulturlivet.

Det visade sig att Nicole Smith hade gått i samma tankar, och för ett år sedan beslutade de att göra verklighet av drömmen att ta hit konstnärer från Atlanta, för att skapa nya möten och öppna för samtal kring vad som är konst och vem som får kalla sig konstnär.

– Det handlar absolut inte om att amerikanerna ska komma hit och visa hur det går till. Alla verkar i sin egen kontext och Atlanta har lika mycket problem med segregation som Stockholm. Det handlar om att utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger Nicole Smith.

De inbjudna artisterna och konstnärerna har alla rötter i hiphopkulturen. Flera av dem arbetar genreöverskridande med finkulturella och populärkulturella uttryck. Ett av de riktigt stora namnen är DJ Lord från Public Enemy, känd för att ha tagit skivspelandet till en ny konstnärlig nivå. Han kommer att hålla i en workshop på ungdomsgården Blå huset i Tensta.

Creative call har störst fokus på ungdomarna i Järvaområdet med Blå huset i Tensta som bas. Där kommer man bland annat få prova på muralmålning under ledning av konstnärerna Dubelyoo och Sir Tom Foolery. En stor vit vägg ska fyllas med deltagarnas egna färger och historier med efterföljande vernissage. På Blå huset håller också ungdomsnätverket Megafonen ett diskussionsforum kring strategier om hur man öppnar konstvärlden för fler människor.

Samarbetet med andra gräsrotsrörelser som exempelvis Megafonen, Tensta against crime och Tenstas framtid har betytt mycket för Creative call, berättar festivalarrangörerna. Tillsammans har de diskuterat idéer och spridit ordet till ungdomarna. Och framför allt har de haft ett förortsperspektiv inbyggt redan från början.

– Ofta ses förorten och dess hiphopkultur som ett isolerat fenomen som inte har med resten av staden att göra, säger Johanna Tysk, som tycker att det är viktigt att infoga förortsperspektivet i institutionerna. Därför är två festivaldagar förlagda till Kulturhuset och Moderna museet.

– Det kommer bland annat att visas klipp från veckan i Tensta och dansas breakdance, så vi hoppas verkligen att ungdomarna hittar dit, säger Nicole Smith.

– Självklart är etablissemanget också välkomna, tillägger Johanna Tysk, som hoppas på att festivalen kan skapa nya möten och leva vidare som en plattform för diskussion och förändring.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Manligheten satt under lupp

I Edward Albees Zoo story från 1958 får vi möta något så vanligt som två män som talar om livets existentiella gåtor. Men Erik Amoghli Thunberg och Henrik Wenne, skådespelare i Dramalabbets uppsättning som har premiär ikväll, vill sätta manligheten under lupp.

© 2024 Stockholms Fria