Stockholms Fria

Sollentunaborna kan bli lurade på sin folkomröstning

Trots den lyckade namninsamlingen mot en exploatering av Edsbergs sportfält i Sollentuna ser det inte ut att bli någon folkomröstning. Men Sollentunapartiet kommer att driva frågan så långt det går.

En bred politisk majoritet i Sollentuna kommunfullmäktige vill bygga på Edsbergs sportfält vid Väsjön. I planen skulle en ny stadsliknande stadsdel skapas, samtidigt som sportfältet flyttas. I området samsas i dag tennishall, fotbollsplaner, slalombacke, hoppbacke och elljusspår med föreningslokaler.

Men det finns ett starkt motstånd mot projektet. Det organiseras främst genom Sollentunapartiet, som har sex mandat i fullmäktige. De har nu med stöd av en namninsamling begärt att det ska hållas en folkomröstning i frågan.

När Stockholms Fria träffar Ewa Hellström-Boström, Ragnhild Blomdahl och Ingwar Åhman-Eklund från partiet är de upprörda. Enligt kommunens sammanställning har de bara lyckats samla 9,8 procent av kommunens röstberättigade. Inte 10 procent, som lagen kräver.

– Vi räknade med att det skulle behövas 4 700 underskrifter, det beror på hur många röstberättigade man räknar med. Ändå samlade vi in 5 200 namn, säger Ragnhild Blomdahl.

– Men sedan har kommunen strukit många namn som borde ha godkänts, fyller Ewa Hellström-Boström i.

Det visar sig nämligen att kommunens tjänstemän har gått hårt fram när de kontrollerat namlistorna. Otydliga namn och namn utan datum har strukits. De har till och med tagit bort de personer som hunnit avlida under tiden som namninsamlingen gjordes.

– Men när jag gjorde en enkel genomgång av namnen som de tagit bort var det många som gick att tyda. Och de flesta namn utan datum är fel att stryka. Det står ju datum både på underskrifterna över och under i listan, säger Ragnhild Blomdahl.

Enligt hennes nya beräkning kommer de med en liten marginal upp i de tio procenten.

– Men även om vi missar gränsen är det ett rent folkförakt att inte ta hänsyn till en så stor opinion. Det är den största manifestationen i Sollentuna, säger Ingwar Åhman-Eklund.

Alla de övriga partierna, utom eventuellt Sverigedemokraterna, är alltså för att bygga på sportfältet, även om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha en folkomröstning.

Det finns dock tecken på att majoriteten kommer att driva projektet till varje pris. Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) sade till exempel redan i mars till tidningen Vi i Sollentuna att det inte borde bli en folkomröstning även om namnisamlingen nådde tio procent. Skälet var att den ursprungliga planen ändrats.

– Det hade varit hederligare att rösta om det ska byggas vid Väsjön över huvud taget, sade han.

En annan fråga som upprör de tre Sollentunapartisterna är den kommunikationsplan som kommunen har upprättat med hjälp av en kommunikationsbyrå.

Planen styr det samråd som ska ge invånarna möjlighet att ge sina synpunkter på projektet. Men den ska också påverka invånarna så att de blir positiva till byggnationer på Edsbergs sportfält. Bland de hinder som står i vägen för projektet pekas faktiskt Sollentunapartiets namninsamling ut som ett hot.

– Det är ju ingen bra utgångspunkt för ett samråd att se dem som är emot planen som ett hot. Kommunikationsplanen är dessutom dyr. Den kommer att kosta över 700 000, säger Ingwar Åhman-Eklund.

Sollentunapartiet har en rad invändningar mot exploateringen av Edsbergs sportfält. Dels ligger området på gamla tippar, vilket gör att marken är förorenad. Husen kommer att kräva omfattande pålning, eftersom marken inte är stabil nog. Delar av Väsjön kommer dessutom att behöva fyllas ut.

De pekar också på trafiksituationen som kommer att innebära att bilarna ska ta vägen genom Edsberg. Tillgången till skidbacken blir också sämre när dess parkering flyttas till baksidan av backen.

Istället föreslår de att Sportfältet ska stärkas till ett rekreationscentrum i Sollentuna. Skidbacken är redan mycket välbesökt, mängder med ungdomar spelar fotboll här, längdskidåkningen är stark, skolorna går hit och många kommer för att promenera.

– Men anläggningarna kan rustas upp och kompletteras med till exempel klättervägg och parkourbana så att det finns något för alla, säger Ewa Hellström-Boström.

Enligt Sollentunapartiet finns det många andra platser att bygga på i kommunen. De nämner byggnation kring centrum som viktig. De är heller inte motståndare till att bygga på de andra sidorna om Väsjön.

– När staden blir tätare och tätare i framtiden måste vi bevara vissa naturområden, annars får vi inget kvar. Det måste vi göra redan nu, säger Ingwar Åhman-Eklund.

Det är fortfarande inte helt klart om det kommer att bli en folkomröstning eller inte. Fullmäktigesammanträdet som skulle ta beslutet hann inte med hela dagordningen. Frågan fick bordläggas. Vid nästa möte kommer de få ta ställning till Sollentunapartiets nya siffror. Blir det ett nej lovar de att gå vidare till förvaltningsrätten.

Fakta: 

Sollentunapartiet

Sollentunapartiet är ett tvärpolitiskt kommunparti. Det grundades 1973 för att rädda Järvafältet och har sedan dess haft mellan fyra och åtta mandat i fullmäktige. Deras hjärtefrågor är miljö, bostadshyror, insyn i demokratiska processer, skola och kultur. De har regerat både tillsammans med höger- och vänstermajoriteter.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria