Fördjupning

Förbered er på världens största fängelse

'Denna plan är bra för Israel i alla framtidsscenarier', säger Israels premiärminister Ariel Sharon med anledning av tillbakadragandet från Gaza. Men det kanske inte blir fullt så bra för palestinierna som det kan verka.

Fria.Nu

Tio år efter kriget försöker Sarajevo glömma

De kallas Sarajevos rosor. Blomformade försänkningar i trottoarer och vägbeläggningar, som har fyllts med rött gummi. De finns överallt i staden, en del har hunnit få en lite rödbrun ton, andra är klarröda - som blod. Och det är på sätt och vis vad det är. 'Rosorna' markerar granatnedslag som dödat Sarajevobor under den nästan fyra år långa belägringen som staden uthärdade mellan 1992 och 1995. Serbisk artillerield vällde in över staden och krypskyttar övade sin träffsäkerhet på de Sarajevobor som vågade sig ut. Stadens enda förbindelse med omvärlden var en kilometerlång tunnel som grävts under flygplatsen.

Fria.Nu

Daglig kamp för arbetarstyre

La Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre - Brukman i Buenos Aires ser utifrån inte ut att rymma en textilfabrik. Inne i den sex våningar stora fabrikslokalen är det tyst. Det hålls stormöte denna eftermiddag. Delicia Millahual tar emot mig, Elin som tolkar och Håkan som tar foton.

Fria.Nu

Vem äger det offentliga rummet?

Om du släpper denna tidning och tar en promenad i de centralare delarna av Göteborg så märker du snart att du utsätts för en massa budskap på skyltar, busskurer och spårvagnar: Dubbel Jackpot! Köp den! Roligare tv! DVD på köpet! Förgyll din morgon!

Fria.Nu

Det glömda landet

Tio mil från Guelmime, mitt ute i Saharaöknen i sydöstra Marocko ligger en liten stad som heter Assa. Staden har bara runt 7000 invånare. Majoriteten av invånarna är inte marockaner, utan västsaharier. Assa har länge varit epicentrum för ständigt återkommande västsahariska protestaktioner mot den marockanska ockupationsmakten, som invaderade Västsahara 1975 och som fortfarande besitter större delen av landet.

Fria.Nu

En professor mot strömmen

Dennis Töllborg anser att moralen har sin givna plats i juridiken. Det personliga ansvaret kan inte nog betonas för de makthavare som flyr in bakom institutionens skyddande väv. Med sin nya bok, Regler eller juridik, vill han få journalister och vanligt folk att tänka till och genomskåda retoriken som makten använder sig av.

Fria.Nu

Möte med Slobodan Milosevics försvarare

Den brittiske toppjuristen Steven Kay är mest känd som Slobodan Milosevics försvarsadvokat. Han är en veteran i rättsprocesser som handlar om krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Vi träffar honom i hans hem utanför London för att prata om vart den internationella rättvisan är på väg.

Fria.Nu

La Casa del Encuentro

Utanför porten finns ingen skylt om ett kvinnohus, men Elin och Monica, som varit här förut, ringer på porttelefonen. Vi har i förväg ringt om att få vara med på den gemensamma middagen som anordnas varje onsdag kväll klockan 22. Då avslutas mötet som lesbiska kvinnor har samlats till.

Fria.Nu

Jagad i exil av Mugabe

Talent Nyhati är ett villebråd i sitt eget land, Zimbabwe. Jag träffar henne i ett skyddat hus som ligger i ett av Harares mondäna villakvarter. Huset är omgärdat av kraftiga, taggiga blommande bougainvilleahäckar.

Fria.Nu

Sidor

© 2024 Stockholms Fria