• Flera klasser i åk 1–3 har mellan 25 och 29 elever.
Stockholms Fria

Stora lågstadieklasser trots miljonsatsning

Staden satsar miljoner på mindre klasser i lågstadiet. Men ingen av de 10 skolor vi talat med gör några förändringar till hösten.

Stockholms stad vill få in fler lärare och pedagoger i klassrummen och minska storleken på klasserna, speciellt i lägre åldrar. I budgeten för 2015 är 47 miljoner särskilt vikt för detta.

Men ingen av de tio kommunala grundskolor som SFT har talat med säger att de ska minska klasserna i förskolan eller lågstadiet till hösten. De flesta svarar att utrymmesbristen är det största hindret.

Eva Brömster är rektor på Elinsborgsskolan i Tensta.

– Jag är glad att majoriteten vill satsa på skolan, men i praktiken blir det svårt att genomföra dessa politiska ambitioner. Har vi 57 blivande tvåor, så är det det vi har. Vi har fortfarande inga nya klassrum. Det är inte så att skolan byggs ut bara för att ge utrymme för nya klasser.

I nuläget har Elinsborgsskolan runt 27 elever i varje lågstadieklass.

– Så stora ska inte klasserna vara. Nivåerna på våra elever är så olika, barnen hos oss har väldigt olika bakgrund och utgångsläge.

Enligt Eva Brömster skulle den bästa lösningen vara fler pedagoger och flexibla klasstorlekar för de elever som har större behov. Något som är svårt utan fler lokaler.

– Man kanske skulle behöva göra en grupp med 3 elever på en pedagog, medan en annan grupp kan vara mycket större. Det är viktigt att kunna ge varje elev just det stöd och den tid den behöver.

Det utlovade anslaget har hon inte heller sett till, en bild som delas av flera rektorer vi talat med.

– Jag har inte sett några nya pengar, vi har vår elevpeng och vårt socioekonomiska tilläggsbelopp som gör att vi kan hålla uppe antalet pedagoger i klasserna, säger Eva Brömster.

Även Norra Ängby skola i Bromma saknar fysiskt utrymme för att klara av mindre klasser. I dag har skolan i snitt 27 elever i förskole- och lågstadieklasserna.

– Vi har gjort satsningar så att vi kan anlita en extra specialpedagog för varje årskurs, det är ett sätt för oss att stärka upp och utöka elevhälsan utan att ha lokalerna, säger rektor Kerstin Jansson.

Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) är det alliansens skolpolitik som är roten till problemet.

– Stockholm är inte längre en välplanerad stad, för det har varit ett nyliberalt tänkande här i tio år där man inte planerat för skolor och förskolor.

Olle Burell ser just lokalbristen som en av de största utmaningarna.

– I många av de äldre skolorna i Stockholm är klassrummen byggda för 30 elever. Det är långa processer att få bygglov bara för att bygga ut en liten del av en skola.

Vad kan ni göra för att lösa lokalbristen?

– Bygga mer. Jag har blivit ordförande i skolfastighetsbolaget Sisab nu och i den rollen kommer jag att driva på för att satsa på utbyggnader.

Av de tio skolor vi pratat med är det ingen som kommer att minska klasserna. Ser ni det som ett misslyckande?

– I så fall har rektorerna tillsammans med sina lärare bedömt att det är något annat som är ännu viktigare. Kanske anställa ytterligare specialpedagoger, och över huvud taget fler vuxna i skolan. Vi möjliggör med den här schablonen att skolorna kan använda pengarna på bästa sätt. Det är viktigt att rektorerna utifrån den enskilda skolans behov får en frihet att bestämma.

Flera rektorer håller med om det.

– Man ska inte stirra sig blind på hur stor klassen är. Om du har en klass på 27 elever och 3 pedagoger, då kan jag dela upp klassen i tre delar, säger Åsa Sjödin, biträdande rektor på Kvarnbackaskolan i Rinkeby-Kista.

– Nej, vi minskar inte klasserna inför hösten. Vi anser att elevantalet bör ligga på i genomsnitt 25 för att det ska bli bra dynamik i klassen, säger Anne Li Viklund, rektor på Östermalmsskolan.

Fakta: 

Det vill majoriteten

• Ur stadens budget: ”Enskilt viktigast är att öka tiden som varje barn har med en pedagog. Fler lärare och pedagoger samt mindre skolklasser i framförallt lägre åldrar ger dokumenterat bättre skolresultat. Därför ska nödvändiga resurser tillföras skolan, takten i utbyggnaden av nya skolor öka och en strategi för lärarrekrytering genomföras.”

• Utbildningsnämndens budget för 2015 har ökat med 938,2 miljoner jämfört med 2014. 47 miljoner extra går till mer personal och mindre klasser i åk F-3.

• Ingen av de tio kommunala grundskolor som SFT har pratat med säger att de ska minska klasserna i lågstadiet till hösten. Vi har talat med eller haft mejlkontakt med Trollbodaskolan, Hässelby-Vällingby; Elinsborgsskolan, Spånga-Tensta, Kvarnbackaskolan, Rinkeby-Kista; Norra Ängby, Bromma; Lilla Adolf Fredriks skola, Norrmalm; Östermalmsskolan, Östermalm; Lillholmsskolan, Skärholmen; Katarina Norra skola, Södermalm; Magelungsskolan, Farsta och Enskede skola, Enskede-Årsta-Vantör.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Unga drabbas av indragen assistans

Funktionsrörelsen vittnar om ökade avslag på personlig assistans. "De har tagit ifrån mig mina rättigheter", säger 22-åriga Nora Eklöv.

Kommunen tar tillbaka simhall

Efter sena fakturor och klagomål från besökare – staden tar tillbaka Högdalens simhall från privat entreprenör nästa år.

© 2023 Stockholms Fria