• Friskvårdsföretaget Actic har drivit Högdalens simhall sedan 2012 men det sköts inte tillfredsställande, enligt staden.
Stockholms Fria

Kommunen tar tillbaka simhall

Unga flickor och fattiga barn ska prioriteras när staden tar över simhall i egen regi.

Nästa sommar går Högdalens sim- och idrottshall tillbaka i kommunal regi. Simhallen har drivits av företaget Actic Sverige i sex års tid men det har inte skett tillfredsställande, enligt idrottsförvaltningen.

Besökarna har varit relativt missnöjda med anläggningen. Enligt stadens kundundersökningar ligger man strax under eller på medelbetyg för samtliga undersökta anläggningar. På en fråga om man skulle rekommendera Högdalens simhall till någon annan hamnar anläggningen under snittet varje undersökt år.

Staden slår också ner på att färre personer från prioriterade grupper har deltagit i verksamheten. Avtalade rapporter om åtgärder och mål har inte heller lämnats in. Man har dessutom varit sen i betalningarna nästan varannan gång under avtalsperioden och inte redovisat statistik som avtalat.

Genom återtagandet menar förvaltningen att man bättre kan stärka de prioriterade grupper som lyfts fram i stadens idrottspolitiska program, till exempel ungdomar (13–20 år), särskilt flickor, samt flickor med utländsk bakgrund (7–20 år) och barn och unga (7–20 år) med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet.

Staden ser inga ekonomiska hinder i att återta verksamheten i egen regi. Det uppstår visserligen engångskostnader i samband med övertagandet, men andra positiva ekonomiska effekter anses väga upp det.

Actic (fd Nautilus) är en friskvårdskedja med fokus på Sverige, Norge och Tyskland. I Stockholms län driver företaget ett tjugotal träningsanläggningar. En del i företagets expansionsstrategi är just att få kontrakt på kommunala simhallar. ”Fortsatt outsourcing av simhallsverksamhet av kommunerna är en stor möjlighet framåt sett i vilken Actic förväntas ta en aktiv del”, skriver företaget på sin hemsida. Huvudägare är Actic International Sarl som är registrerat i Luxemburg.

Fakta: 

3 000 kronor dyrare

• Det kommunala årskortet för bad och träning gäller inte på Actics simhallar och gym. Istället har man ett eget ”Stockholmskort” som gäller på 19 olika anläggningar i Stockholm. Det kostar 5 148 kronor per år. Ett årskort på Stockholms stads simhallar kostar 2 400 kronor (1 500 kronor i reducerat pris och 900 kr för barn och unga 4–19 år).

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria