• Nazirörelsen har många symboler, ett flertal är hämtade från förkristen tid. Övre raden: tyrruna, triskele, kugghjul, hakkors. Undre raden: solkors, varghake, livsruna, keltiskt kors.
Stockholms Fria

Nazistiskt symbollexikon till Göteborgspolisen

Kristian Borg redogör för några av nazismens symboler, som en informationsinsats för polisen.

Nästa vecka åker en stor del av Stockholms kulturarbetare och journalister till Göteborg för att delta i något av alla litteraturarrangemang som hålls i stan. Dit kommer också Nordiska motståndsrörelsen som efter söndagens generalrepetition ska hålla en demonstration som de själva kallar ”den viktigaste någonsin”.

Göteborgspolisens chef Erik Nord har i veckan blivit en ofrivillig representant för handfallenheten mot nazister. Exempelvis anser han att nazister måste gå i raka led och att NMR-symbolen tyrrunan inte är skäl nog att ingripa mot brottet hets mot folkgrupp, trots att den användes i just Nazityskland.

Antiterroristenheten i distriktet Trafford i Storbritannien har tidigare tagit fram en informationsfolder för att polisen ska få förståelse för högerextrema symboler, tecken och akronymer. Och här skräder man inte orden: ”Extremhögern kan definieras som aktivister som utför kriminella aktiviteter motiverade av politiska eller kulturella åsikter som innefattar följande: rasism, ultranationalism, fascism och nynazism. Som sådana bör medlemmar av extremhögern betraktas som inhemska extremister.”

SFT vill på ett liknande sätt hjälpa den svenska ordningsmakten på traven inför framtida oklarheter. Så skolbänken nästa, alltså. Här är några av nazismens viktigaste symboler:

Keltiskt kors

Har vid sidan av hakkorset varit den mest använda symbolen inom den högerextrema rörelsen. Populariserades av Ku Klux Klan och började spridas under efterkrigstiden av organisationer som inte ville använda nazityska symboler, som brittiska National Front. Har blivit en internationell symbol för vit makt.

Triskele

En variation av svastikan, fanns i Nazityskland inom en SS-division och har använts som symbol för vit makt sedan mitten av 70-talet. Har precis som hakkorset använts som symbol för solen i många kulturer. Användes av sydafrikanska Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) och Blood & Honour.

Solhjulet

Precis som hakkorset en av de äldsta symbolerna i mänsklighetens historia. Sammankopplas med Oden i asatron och kallas även Odenkors. Sågs i Nazityskland som en nordisk solsymbol och används av dagens extremhöger för att lyfta fram ett nordeuropeiskt kulturarv. Den tidigare naziorganisationen Nordiska rikspartiet använde den som symbol, har även använts i Sverigedemokraternas propaganda.

Tyrrunan

Tyrrunan, efter den fornnodiska guden Tyr, står för kamp, strid och seger. Hämtades som så mycket annat i nazismen från det förkristna Europa. Runan användes bland annat av SS-officerare som utbildats vid SA:s Reichsführerschule och var föremål för en kult inom Hitlerjugend. Tyrrunan ingår i Nordiska motståndsrörelsens logotyp.

Livsrunan

Mycket vanlig inom vitmakt-rörelsen, amerikanska nazistorganisationen National Alliance har använt den sedan 1970-talet. Blev vitt spridd i Nazityskland och användes bland annat av nazistiska avelsprogrammet Lebensborn, som gick ut på att förädla den ariska rasen.

Runan symboliserar liv och kan även ses uppochnedvänd och då symbolisera död. Nordiska motståndsrörelsen har under sina midsommarfiranden samlats kring en midsommarstång formad som en livsruna. Ett flertal andra runor användes både i Hitlertyskland och av nazister i modern tid, som odalrunan, hagalrunan, livsrunan och sigrunan. Den dubbla sigrunan användes som bekant av SS.

Kugghjulet

En relativt ny symbol som står för teknik och framåtskridande. Användes bland annat av nazistiska arbetsorganisationen Deutsche Arbeitsfront som ersatte alla fackföreningar. I Sverige har den använts av nazistiska Fria nationalister. Är ingen utpräglad nazisymbol, även socialistiska organisationer använder den.

Hakkorset

Den mest kända nazisymbolen, ett flera tusen år gammalt sol- och lyckotecken. Florerade i antisemitiska grupper i Völkisch-rörelsen före nazismen och plockades upp av Hitler som gjorde hakkorset till partiets officiella symbol 1920. Färgerna svart, rött och vitt hämtade han från det gamla tyska kejsardömets flagga. Hakkorset ska symbolisera den så kallade ariska rasens kamp och seger.

Varghaken

Varghaken eller Wolfsangel på tyska har funnits i Tyskland i hundratals år. Ursprunget är omstritt, men nazister påstår gärna att den har ett hedniskt ursprung. Användes bland annat av Lindholmrörelsens ungdomsorganisation Nordisk ungdom på 1930-talet och terroristgruppen VAM använde den som en symbol för "den vita rasens försvar" under tidigt 1990-tal.

Dessa är bara några exempel. Det finns fler, och symboler byts ut, omformas, föds på nytt. Men många inom den högerextrema rörelsen är influerade av Hitlertyskland och oavsett hur symbolerna ser ut i morgon är deras funktion densamma: att mana till enighet, skapa en gemensam nazistisk identitet – och skrämma andra.

Fakta: 

Källor

Expo Skola, Samtalskompassen, boken Högerextrema rörelser och deras symboler (Håkan Gestrin, 2007).

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kommunen tar tillbaka simhall

Efter sena fakturor och klagomål från besökare – staden tar tillbaka Högdalens simhall från privat entreprenör nästa år.

© 2024 Stockholms Fria