• Siri Tolander, Gun Öström Gratzer, Anna Ridderstad, Anton Alvarez och Stuart Mayes (alla konstnärer med ateljéer i huset) i Anna Edsjös utställning "Common Ground" som just nu visas i husets konsthall.
  • Ateljéhuset är byggt så sent som 1994 men hotas redan av rivning.
Stockholms Fria

Ateljéer kan rivas i Liljeholmen

90 ateljéer hotas när Liljeholmen växer. ”Se oss som en resurs istället”, säger Anna Ridderstad i konstföreningen Wip:Sthlm.

900 nya bostäder planeras i företagsområdet Årstaberg i Stockholm. I ett hus med 90 ateljéer har föreningen Wip:Sthlm huserat sedan 2006. Nu är det rivningshotat.

– Vi har ingen aning om vart vi ska ta vägen om vi inte får vara kvar, säger Anna Ridderstad, ordförande för ateljéföreningen. Det är ett stort projekt att flytta 90 konstnärer. Vi är egenföretagare och behöver en bra arbetssituation och långsiktig trygghet.

Huset är byggt 1994 och i gott skick. Det rymmer bland annat verkstäder och utställningslokal för husets konstnärer, fotografer, illustratörer, koreografer och formgivare.

– Varför inte dra nytta av att vi finns här? undrar Anna Ridderstad. Om man bevarar huset kan man använda våra konstnärer i utformningen av det nya området. Se oss som en resurs istället.

Anna Ridderstad poängterar samtidigt att frågan är större än Årstaberg. Även i Slakthusområdet och Västberga finns hotade ateljéer.

– Även om vi är oroliga för framtiden handlar det inte bara om våra arbetsplatser. Det är en stadsbyggnadspolitisk fråga, hur framtidens stad ska se ut och hur man ska se på konstnärlig verksamhet. Det är bostadsbrist, då går det snabbt och ofta är det industriella områden som ska exploateras. Men det kommer att skapa en stor brist på ateljéer.

Folkpartiet har kritiserat planerna och menar att konstnärer också måste få plats när nya stadsdelar utvecklas.

– Situationen i Årstaberg visar hur tokigt det kan bli när man planerar staden. Vi måste få plats med kultur när vi bygger nya stadsdelar, och inte bara utställningslokaler utan också platser där kulturen skapas, säger Rasmus Jonlund, vice ordförande i kulturnämnden.

– Det här är moderna och fräscha lokaler som är specialgjorda för att vara ateljéer. Man kan visserligen inte tvinga fastighetsägare att skapa vissa typer av områden, men kommunen har planmonopol och kan ställa krav på att det blir en blandad verksamhet.

Detaljplanen för Årstaberg är just nu ute på samråd och beslut väntas till hösten. Enligt liggande plan kommer ateljéerna inte att bli kvar. Rasmus Jonlund menar att kulturaktörer behövs även i närområdena, det bidrar till en levande stad.

– Idealet vid nybyggen är ofta kvartersstaden, som i innerstan. Men den innehåller inte bara bostäder utan även butiker och kultur. Det är därför så många uppskattar den. Jag vill att man undersöker om ateljéerna kan integreras i det nya bostadsområdet.

I stadens budget står det: ”I arbetet med stadsutvecklingen i Stockholm ska kulturnämnden samarbeta med stadsbyggnadsnämnden,

fastighetsnämnden och exploateringsnämnden så att kulturverksamheter ges utrymme i stadsutvecklingen”. Till kulturnämndens möte i morgon föreslår Folkpartiet att alla ateljéer ska kartläggas och att staden ska ta fram en strategi för att tillvarata befintliga kulturverksamheter i stadsutvecklingen.

Fakta: 

Wip:Sthlm

Har funnits i Årstaberg sedan 2006. Huset på Årsta Skolgränd 12–14 rymmer 90 konstnärer, varav flera arbetar med offentlig utsmyckning.

• Huset ägs av Ikeas bostadsbolag Ikano Bostad. Rivningarna i området väntas starta nästa år.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria