Misskötsel på LSS-boende – ägarna gör miljonvinst | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Misskötsel på LSS-boende – ägarna gör miljonvinst

Efter misskötsel som lett till att Anna Millberg skadats fysiskt sas hon upp från sitt LSS-boende i Hässelby. Ungstöd Stockholm AB som driver verksamheten gör samtidigt miljonvinster.

– Jag har helt tappat förtroendet för den här boendeformen, och att LSS efterlevs, säger Anna Millberg, som bott i gruppbostaden sedan maj 2014.

Hon har stor sympati för boendets personal, men menar att de inte får de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

– Kommunikationen är dålig inom personalstyrkan, de hinner inte rapportera sinsemellan. Det saknas kompetens och erfarenhet om funktionshindret asperger.

Anna Millbergs funktionsnedsättning gör att hon behöver stöd för att komma ihåg tider, till exempel för att besöka läkare. Under 2014 missade Ungstöd att påminna Anna Millberg om flera tandläkarbesök. När de väl kom ihåg meddelade de för kort tid innan. Det ledde till att hennes tandhälsa blev så dålig att hon till slut tvingades åka till akut tandvård och göra en rotfyllning. Händelsen är Lex Sarah-anmäld av en av boendets anställda som en ”påtaglig risk för missförhållande”. Ytterligare en Lex Sarah-anmälning är gjord. Även i det fallet anses stödet till Anna Millberg ha varit otillräckligt.

Vid ett tillfälle försökte försökte Annas Millbergs mamma nå dottern på telefon, berättar hon. Då dottern inte svarade åkte modern till gruppboendet. Där fanns ingen personal på plats och ingen svarade på telefonen, trots att det alltid ska finnas personal tillgänglig.

Eftersom det inte har fungerat på Ungstöds boende har Anna Millberg nyligen tvingats flytta. Hon har inte fått något skriftligt uppsägningsbeslut, utan fick veta det av sin gode man. I och med att mötet egentligen handlade om något annat kunde Anna inte ta in informationen vid tillfället.

– Jag har inte fått det möte jag begärt om detta, så har jag inte riktigt förstått det. Samtidigt inser jag att det kanske är bra att jag kommer bort därifrån, säger Anna Millberg.

Hon bor nu i en väns lägenhet. Vännen Marco van der Torre har ett fysiskt handikapp, och har ingen möjlighet att ta hand om Anna Millberg. Nu är han orolig att hon inte kommer att få det stöd som hon enligt lag har rätt till, på grund av att hon bor hemma hos honom.

– Måste jag låta en vän lida i onödan för att hon ska få det professionella stöd hon behöver? säger Marco van der Torre.

Annas Millbergs mamma har sett sin dotters allmäntillstånd försämras mycket under tiden på Ungstöds boende och säger att hon i mejl, möten och telefonsamtal har försökt uppmärksamma stadsdelsförvaltningen på att boendet inte fungerat.

Eva-Lotta Jonsson, tillförordnad avdelningschef för ekonomi, socialtjänstfrågor och Individ och familjeomsorg på Hässelby Vällingby Stadsdelsförvaltning håller på att sätta sig in i fallet och vill inte kommentera det i nuläget.

Ungstöd Stockholm AB gick med 4,8 miljoner i vinst 2014, och verksamheten har expanderat kraftigt under de senaste fem åren. Vd Emil Wallgren lovade att svara på SFT:s frågor under måndagen den 20 juli, men har inte gjort det, och är sedan dess onåbar.

Fakta: 

Lex Sarah:

Innebär att alla som är verksamma inom omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning måste anmäla missförhållanden till socialnämnden.

Anställda ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska utreda och rätta till missförhållandet utan dröjsmål.

Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria