Stockholm får genusbudget | Stockholms Fria
  • Genom genusbudgetering vill Gita Nabavi (Fi) att tjejdominerade föreningar ska få lika mycket resurser som föreningar för killar.
  • Gita Nabavi, gruppledare för Fi Stockholm.
Stockholms Fria

Stockholm får genusbudget

Killar får mer pengar än tjejer i Stockholms kommun. Det visar en pilotstudie i genusbudgetering som har gjorts under 2015.

– Staden ska erbjuda alla lika service och det kommer inte att hända av sig självt, säger Gita Nabavi (Fi). 

Sedan i våras har fyra förvaltningars samlat in könsuppdelad statistik för att ta reda på hur Stockholms stads pengar fördelas. Poängen med en genusbudget är att undersöka och rätta till snedfördelningen av resurser.

– Det synliggör människorna bakom siffrorna, säger Gita Nabavi (Fi).

Enligt resultaten kostar killar betydligt mer än tjejer. Till exempel visar Skarpnäcks analys av fritidsgårdarna att omkring 4 miljoner kronor går till pojkarna och bara runt 2 miljoner kronor till flickorna.

Idrottsförvaltningens analys av föreningsbidrag visar att cirka 60 procent ges till pojkar och 40 procent till flickor.

– Föreningsbidraget är extra intressant eftersom det på ett tydligt sätt handlar om makt och resurser. Killar får pengar för att stärka sin makt genom att ingå i föreningar. Därför är det extra viktigt att ge resurser till tjejers organisering som ger tjejer egen makt och sin egen plats i vårt samhälle, säger Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ, Fi i Stockholms stadshus.

Partiet lanserade idén med genusbudgetering för över ett år sedan. Efter pilotprojektet ska nu hela budgeten ses över.

Inför 2016 är en miljon kronor avsatta för att alla nämnder och styrelser ska jämställdhetsintegrera budgetprocessen. 

I den kommande budgeten har alla förvaltningar fått i uppdrag att ta in könsuppdelad statistik.

Arbetet med att fördela budgeten rättvist påbörjas redan i år, i den mån det är möjligt.

– När pilotstudien gjordes såg vi att det tyvärr inte finns könsuppdelad statistik på alla områden och utan det har vi inte det grundläggande för att lägga en genusbudgetering, säger Gita Nabavi.

Hur mäter man icke-könsuppdelade aktiviteter, till exempel besök på museum? Finns inte svårigheter här?

– Det finns säkerligen områden som vi är ovana att mäta. Kansliet för mänskliga rättigheter som är en del av stadsledningskontoret arbetar strategiskt med att utveckla metoder för bland annat detta för att bistå stadens förvaltningar med hur genusbudgeteringen ska omsättas i praktiken.

Fakta: 

Resursfördelning

Genusbudgetering är en metod för att uppnå jämställd resursfördelning. Den har bland annat använts i EU:s jämställdhetsarbete, i flera svenska kommuner och på riksnivå i Sverige.

I Stockholms stad har genusbudgetering införts på prov under 2015 i idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Enkede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Exempel på könsuppdelad statistik (från Kulturförvaltningen) är stadsbibliotekens utlåning, mottagande av ateljéstöd och stipendier och deltagande i kulturskolans kurser.

Rekommenderade artiklar

Oron växer bland barnmorskorna

Förra sommaren var den värsta någonsin för förlossningsklinikerna. I år blir det ännu värre, tror barnmorskan Lilleba Anckers.

Vego blir norm i vården

Avdelning 24 visade vägen. Nu blir vegetarisk kost huvudalternativ inom hela slutenvården i Norra Stockholms psykiatri.

© 2021 Stockholms Fria