• Polis ingriper när Rebecca Jonsson stoppar trafiken på Sveavägen i en tidigare aktion.
Stockholms Fria

Dövaktivister demonstrerar: ”Vi måste begrava tystnaden”

På lördag är det teckenspråkets dag, 35 år sedan Sverige erkände teckenspråk som dövas modersmål. Men istället för att fira kommer döva att demonstrera mot de ”språkmordförsök” de upplever sig utsatta för.

De kallar sig dövaktivister. Studenten Rebecca Jonsson och Isabel Engwall som arbetar med foto drar sig inte för att använda civil olydnad för att uppmärksamma dövas villkor. Lördagens demonstration på Norrmalmstorg har dock tillstånd. Arrangören Rebecca reser från hemorten Vänersborg till Stockholm för att protestera, under parollen Begravning av vår tystnad. Hon förklarar via epost:

– Vi måste våga synliggöra vårt förtryck. Jag upplever att staten förminskar oss och förlöjligar vårt språk. Man har visat stor okunskap om oss. Därför måste vi döva begrava tystnaden och starta bråk för att visa vår plats.

I april kedjade Rebecca och ett gäng elever fast sig och blockerade vägen i Östervångskolan i Lund, i protest mot att skolan inte rekryterat en döv rektor, som de menar skulle förstå elevernas behov bättre. Just skolan är ett viktigt område där teckenspråkets ställning har försvagats, skriver Isabel till Stockholms Fria:

– Dövhet betraktas som negativt och många som arbetar på skolan är hörande. Det ses som nåt positivt att dövskolor håller på att försvinna.

Men integreringen mellan döva och hörande i skolan sker på dövas bekostnad, anser Isabel. Mer fokus på talspråk minskar deras trygghet och delaktighet.

– Precis som att man på en engelsktalande skola undervisas på engelska är teckenspråket vårt språk och vi har rätt till undervisning på det. Tänk dig, det skulle vara skandal direkt om döva lärare undervisade hörande barn i klassrummet!

Hon har en rad exempel från intervjuer med missnöjda elever. En beskriver obehaget i att av en lärare tvingas prata på en lektion. En annan är gravt hörselskadad men har först i tjugoårsåldern fått börja lära sig teckna.

– Det är inte okej. Det visar hur vi behöver kämpa för våra rättigheter. Det handlar om hälsa. Var finns utvärderingar om de här barnens välmående i integrerade hörselskolor? undrar Isabel.

Lördagens demonstration kommer förutom krav på full teckenspråksundervisning i skolan kräva att så kallad hemvägledning återinförs. Det betyder att föräldrar som får döva barn direkt får information om teckenspråk och får träffa vuxna döva för att lära sig om den kultur som finns i språket, förklarar Rebecca:

– Vi ser oss som en språklig och kulturell grupp och ska vara stolta över vårt språk och vår kultur.

Hur bygger man upp en sådan stolthet i ett samhälle som ofta ser dövhet som en brist?

– Det är svårt om man känner att man inte passar in. Förutom att gå i dövskola är det viktigt att knyta kontakter med andra döva. Även döva förebilder som lärare och rektorer är viktigt för att känna den genuina dövstoltheten.

Fakta: 

Demonstrationen

  • "Begravning av vår tystnad" går av stapeln 14 maj med start på Norrmalmstorg klockan 12.45 (inledningstal 13.00) och slut på Mynttorget ca 16.30.
  • Talen kommer att tolkas genom megafon och arrangörerna välkomnar alla oavsett hörselgrad.

Teckenspråk i Sverige

  • 8 000–10 000 döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som modersmål, och därtill 5 000 hörande barn. Tar man med föräldrar till teckenspråkiga barn, släktingar och personer som använder teckenspråk i sitt jobb, räknar man med att ca 30 000 personer i Sverige använder det svenska teckenspråket.
  • 14 maj 1981 erkände Riksdagen som första land i världen dövas rätt till teckenspråk som modersmål. Det betyder att i undervisningen i dövskolorna använder teckenspråk som första språk. 
  • I läroplanen står det att barnen har rätt till tvåspråkighet och att teckenspråk är deras första språk som används i undervisningen.

Audism är diskriminering eller förtryck baserat på hörselförmåga. Begreppet kan användas t ex inom politiken eller skolvärlden för att synliggöra hur döva på grund av samhällets hörselnorm behandlas orättvist.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria