• I gruset kring den nuvarande byggnaden plockas i dag fimpar och annat skräp för hand. Med ny markbeläggning blir det möjligt att sopa.
  • I upprustningen ingår bland annat en basketplan, ny graffitivägg, utegym, lekplats och ett växthus (ovanpå förrådsbyggnaden överst i bild). Ritning (beskuren): Victor Marx.
Stockholms Fria

Hopp om permanent bygglov för Cyklopen

Föreningen Kulturkampanjen planerar för växthus, utegym och basketplan i och med sin ansökan om permanent bygglov för kulturhuset Cyklopen. Något som de rekommenderats av politiker att söka.

Kulturhuset Cyklopen i Högdalen har sedan byggstart 2011 haft ett tillfälligt bygglov som löper ut i juni i år. Men i slutet av april skickade Kulturkampanjen in en ansökan om permanent bygglov. Något som kan göra stor skillnad, säger Cyklopens medgrundare och arkitekt Victor Marx:

– Absolut viktigast är tryggheten. Men det blir också vackrare och mer praktiskt. Till exempel har vi ritat in en parkeringsficka för att få kommunal sophantering. I dag har vi ett helt hopplöst system.

Genom workshops har Cyklopens engagerade spånat fram en rad uppgraderingar av anläggningen, som en täckt utescen, en lekplats, ett utegym och en basketplan.

– Vi har lagt till sånt vi tycker är kul! Tanken är att utemiljön ska kunna användas även när Cyklopen är stängt, säger Marx.

En ny byggnad med kombinerad sopsorteringsstation och förråd ska få en lång graffitivägg. Taket ska täckas av ett 50 kvadratmeter stort växthus, för att odla örter som kan användas i kulturhusets matlagning.

Tidigare har Cyklopen bara sökt tillfälligt bygglov, eftersom den detaljplan som vanligtvis krävs för ett permanent bygglov skulle kosta för mycket.

– Nu har vi börjat med att bearbeta politiker och tjänstemän och politikerna har kommit fram till att de ska gå ifrån praxis med att det krävs detaljplan. De har rekommenderat oss att lämna in en ansökan om permanent bygglov, säger Marx.

Skälet ska enligt Marx vara att det rör sig om en så liten detaljplan. Möjligheterna att få igenom sin bygglovsansökan ser han som mycket goda.

– Vi har fått stort stöd, nästan bara positiv respons. Vi blir nästan nervösa över att det verkar gå så lätt.

Men han tillägger att de ännu inte har hunnit träffa exploateringsnämnden och trafikkontoret som är remissinstanser i bygglovsprocessen.

Victor Marx har vid flera tillfällen ritat och byggt utan bygglov i Stockholm. Hans slutprojekt på Kungliga konsthögskolan var ett åtta meter högt bostadstorn för hemlösa under Liljeholmsbron och han har även byggt ett galleri utan tillstånd vid Masmos tunnelbanestation.

Tror du att dina tidigare olagliga projekt kan ligga er i fatet, nu när ni vill göra allt rätt?

– Cyklopen handlar inte om mig som enskild individ utan är ett kollektivt projekt. Ärendet har hamnat på en politisk nivå och är inte så beroende av byrokratins välvilja. Vi tycker att vi har gjort en fullständig ansökan nu och jag ser inga skäl till att den inte skulle gå igenom faktiskt.

Beslut om bygglov kommer som regel inom tio veckor, i Cyklopens fall senast den sista juni. Om handläggningstiden förlängs kan det dröja till början av september innan kulturhuset får svar om sin framtid.

Fakta: 

Vad krävs för att bygga?

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett område eller en fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur stora de får vara och vad de får användas till.

Detaljplanen tas fram av kommunen.

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt eller ändra användningen av en byggnad.

Om kraven för permanent bygglov inte uppfylls går det att få ett tidsbegränsat bygglov. Det kan förlängas till maximalt 15 år.

Källa: Stockholms stad och Boverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria