Ekerö pausar flyktingmottagandet | Stockholms Fria
  • Ekerö har 27 000 invånare. Enligt kommunens prognos ska invånarantalet öka med i snitt 419 personer per år. Flyktingkvoten som kommunen tilldelats har hittills inte bidragit till att prognosen överskrids.
Stockholms Fria

Ekerö pausar flyktingmottagandet

Från 1 november stoppar Ekerö sitt flyktingmottagande. Därmed bryter kommunen mot lagen.

Sedan mars i år måste alla kommuner ta emot sin beskärda del av nyanlända. Men Ekerö kommer att bryta mot den nya lagen, meddelade kommunledningen i slutet av oktober. Bostäderna är nämligen slut.

– Det är inte brist på att vilja bygga eller att vilja ta emot. Men får vi inte in ytterligare lägenheter att hyra ut så har vi inga bostäder. Då återstår primitiva förläggningar. Då tycker vi det är bättre att man bor kvar på anläggningsboenden, säger kommunens integrationschef Anders Anagrius.

Årets första tre månader tog kommunen inte emot någon nyanländ. Efter att den tvingande lagen infördes i mars har 63 personer tagits emot, fram till oktober. Den lösning som har använts hittills är att ge nyanlända förtur i kommunala Ekerö Bostäder, berättar vd Mats Vikar:

– Sedan 1 mars har 100 procent av de vakanta hyresbostäderna upplåtits till nyanlända.

Men efter årsskiftet blir det ändring. Den alliansstyrda kommunstyrelsen har bestämt att bara 40 procent av de kommunala bostäderna ska ges till nyanlända. Två ledamöter från S och MP reserverade sig och skriver: ”Om alliansen hade haft bättre framförhållning hade vi inte behövt hamna i detta läge”.

4 000 personer står i kö i Ekerö Bostäder och kötiden är 5–7 år i genomsnitt. I dag bor omkring 27 000 personer i kommunen som växer med några hundra personer om året. Trots det har det kommunala bostadsbolaget inte byggt en enda hyreslägenhet de senaste 24 åren.

Men nu planeras 110 nya hyresrätter under 2017–2018.

Antalet nyanlända har ökat i kommunen, från 7 personer 2014 till 63 hittills i år. Är det orimligt mycket för en liten kommun som Ekerö?

Ett svar finns i den prognos över befolkningsutvecklingen som gjordes före flyktingkatastrofen. Här antas att invånarantalet skulle öka med i genomsnitt 419 personer per år 2014–2023. År 2015 var siffran i praktiken bara 282 personer, alltså 137 färre än förväntat. Den mottagningskvot som kommunen har tilldelats är 104 personer för 2016.

Även om kommunen flaggat för en paus i mottagandet är det inte omöjligt att man fortfarande ska följa lagen, säger integrationschef Anders Anagrius:

– Vi har inte strypt mottagandet utan pausat. Här händer saker i princip dag för dag. Om någon flyttar försöker vi disponera för nyanlända. Så målen kan komma att uppfyllas.

Fakta: 

Ekerös flyktingmottagande

• Under 2014 tog Ekerö kommun emot 7 nyanlända med uppehållstillstånd, 2015 var siffran 34. I år 0 personer januari–mars och 63 personer april–oktober. Kvoten för 2016 är 104 personer och för 2017 gäller 153 personer.

• Utöver nyanlända med uppehållstillstånd har kommunen tagit emot ensamkommande barn, de omfattas inte av bosättningslagen.

Källa: Kommunstyrelsens protokoll samt Integrationsenheten, Ekerö kommun.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria