V: Regeringen måste stärka arbetsrätten | Stockholms Fria
  • Tvisten i Arbetsdomstolen gällde anställda på en Coop-butik i Örebro som fått sina heltidstjänster neddragna till deltidstjänster.
Fria Tidningen

V: Regeringen måste stärka arbetsrätten

Efter en ny dom i Arbetsdomstolen har lagen om anställningsskydd satts ur spel. Det menar både Handels och Vänsterpartiet som vill att lagen skärps. Men risken är att de få rättigheter som finns kvar i lagen tvärtom tas bort, säger professorn Eva Schömer.

En ny dom i Arbetsdomstolen har aktualiserat frågan om arbetsköpare som använder sig av så kallad hyvling och skär ner anställdas tjänster utan att ta hänsyn till lagen om anställningsskydd. Grunden till domslutet är att fackförbundet Handels för några år sedan stämde livsmedelskedjan Coop efter att några anställda på en butik i Örebro fått sina heltidstjänster neddragna till deltidstjänster. Tvisten gällde om Coop brutit mot turordningsreglerna genom att säga upp de anställda och sedan återanställa dem utan att ta hänsyn till lagen om anställningsskydd (LAS). Men Arbetsdomstolen gick på butikkedjans linje om att det handlade om omreglering av tjänster som inte omfattas av några turordningsregler. Susanna Gideonsson, förbundsordförande på Handels, menar att denna vägledande dom kan få stora konsekvenser:

– Det blir fritt fram för arbetsgivarna att hävda arbetsbrist och tvinga anställda att gå från heltid till deltid. Turordningsreglerna sätts ut spel, säger hon.

Hon menar att detta inte bara berör Handels medlemmar. Alla som inte har skydd för sin tjänstgöringsgrad i avtalet berörs.

– Det är långt ifrån alla som har sådana avtal och det gäller både akademiker, tjänstemän och arbetare. Bestämmer arbetsgivaren sig för att det råder arbetsbrist kan de från ena dagen till den andra hyvla ner de anställdas arbetstid, säger Susanna Gideonsson, som poängterar att det här har blivit vanligt förekommande bland handelsanställda och tillägger att LAS nu kan behöva ses över.

Arbetsköparsidan Svensk Handel menar å sin sida att Handels överdriver. Domen ligger helt i linje med hur Svensk Handel har tolkat rättsläget under lång tid, säger förhandlingschefen Tomas Undin till Handelsnytt. Han menar också att det inte är vanligt att deras medlemmar gör så här och skär ner deras anställdas heltider till deltider.

– Vi har tittat på hur det sett ut de senaste 15 åren och konstaterar att det snarare varit tvärtom. Att anställda har fått fler timmar. Det förekommer att anställda får gå ner i arbetstid, men jag skulle inte säga att det är vanligt, säger Tomas Undin.

Eva Schömer som är professor vid Linnéuniversitetet med inriktning på arbetsrätt, blir inte heller särskilt förvånad när hon läser domen. Problemet är att de berörda arbetstagarna har skrivit under anställningsbevisen, förvisso ”under protest”, men det innebär ändå att de har accepterat de nya villkoren.

­– Man kan tycka att det är fräckt och att arbetstagarna hamnar i en rävsax, där de står mellan att bli uppsagda eller att gå ner i tid, men så får arbetsgivaren göra enligt lagen, säger hon och menar att domslutet bara blir vägledande i fall där anställda skrivit under anställningsbeviset ”under protest” ­– vilket är mycket ovanligt.

Arbetsdomstolens ställningstagande är dock en del av en trend under längre tid som innebär att den blivit mindre benägen att tillvarata arbetstagarnas underordnade position gentemot arbetsköparen, menar Eva Schömer.

­– Under 1970-talet när reformlagstiftningen kom tog man mer hänsyn till det. I dag har man en mer marknadsanpassad syn på det, säger hon.

Vänsterpartiet vill liksom Handels att lagstiftningen ska ändras. Partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati säger att han har fått signaler från flera fackförbund att det blir allt vanligare att arbetsköparna använder sig av så kallad hyvling, främst inom handeln. I en motion föreslår han därför att att regelverket gällande arbetsbrist också blir tillämpligt när det sker en omreglering av den anställdes sysselsättningsgrad.

– LAS finns för att ge arbetstagaren ett skydd mot godtycke. Det som sker vid så kallad hyvling är att det sker en förändring av anställningsförhållandena utan att det finns en möjlighet att hävda lagen om anställningsskydd. Det gör att poängen med lagen försvinner, säger Ali Esbati.

Hittills har regeringen inte tagit några initiativ för att stärka arbetsrätten och därför är det dags nu, menar Ali Esbati.

Men Eva Schömer har svårt att se att det blir någon ändring av LAS eftersom de flesta vill ha lagstiftningen gummireglerad. Och alla de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill tvärtom luckra upp villkoren i LAS ytterligare.

­– Risken är snarare att de tar bort de få rättigheterna som finns kvar i lagen, säger Eva Schömer.

Rekommenderade artiklar

SFT blir digital i januari 2017

Efter 15 år som papperstidning blir Stockholms Fria Tidning helt digital. Chefredaktör Kristian Borg har varit med sedan starten och är försiktigt positiv.

© 2021 Stockholms Fria