• Vår Gård i Saltsjöbaden var passande för Stockholms stifts behov.
Stockholms Fria

Kyrkan festade i Saltsjöbaden

I våras avslöjades vidlyftig representation i kyrkan. Nu kan SFT berätta om en påkostad julfest i Saltsjöbaden. ”Den ligger inom ramarna”, säger stiftsdirektor Fredrik Lidé.

Saltsjöbaden är ett av Stockholms rikaste områden, med en medelinkomst på över en halv miljon kronor per invånare. Här valde Stockholms stift att hålla julfest i förra veckan med både konferens och julbord. Av stiftets drygt 80 anställda deltog 66 personer.

Ni hade julfest på Vår Gård i Saltsjöbaden den 15 december. Var det trevligt?

– Det är trevligt att få arbeta med våra mål och vår gemensamma inriktning, säger Fredrik Lidé, stiftsdirektor vid Stockholms stift.

Varför valde ni just den platsen?

– Vi valde en konferensanläggning som hade resurser att ta emot oss. Vår arbetsmiljökommitté har varit där tidigare, de tyckte att det var bra och funktionellt. Efter vad vi kan bedöma var det ett relevant pris jämfört med andra konferensanläggningar. Den kapaciteten vi behövde kostar så här mycket.

Vi har tittat på andra julbord och det här alternativet är ändå dyrare än många andra, 695 kr per person. Det går att hitta mycket billigare.

– Jaså, var då? Vi fick dessutom rabatt, vårt pris var 620 kronor per person. Vi fick också rabatt på de grupprum som vi använde.

620 kronor per person är alltså en rimlig kostnad?

– Det är vår bedömning. Det var konferensdag och vi ville ha en anläggning där vi inte behövde spilla arbetstid för transport till ett annat julbord. Så kombinationen av vad de kunde erbjuda fanns med som en faktor. De kunde på ett effektivt och smidigt sätt erbjuda ett julbord för 66 personer.

Konferens samt julbord kostade totalt 108 000 kronor (exklusive moms). Mat och dryck (alkoholfri glögg) utgör runt hälften av fakturan, resterande är konferenskostnad. Stiftets policy är att en intern representationsmiddag får kosta max 600 kronor per person, berättar Fredrik Lidé. För personalfest finns ytterligare ett utrymme på 300 kronor per person.

Det har ju varit andra excesser som har rapporterats i år. Överdriven representation och resor som kyrkan gjort för miljoner.

– Just utifrån det har vi sett över våra resor och vår representationspolicy och detta ligger inom ramen för det.

– Det här är den fest vi brukar ha, en fest per år, säger Fredrik Lidé.

Saltsjöbaden är en av Stockholms finaste adresser med en medelinkomst på en halv miljon. Vad tänker du att det signalerar att ni har en julfest just där?

– Kyrkan finns i Saltsjöbaden också, den finns på alla orter, i Skärholmen och i Spånga också. Det finns ingen anledning att välja bort något bara för att det ligger i Saltsjöbaden.

Men kan du förstå om det blir kritik? Att kyrkan som ska värna om fattiga festar på ett ställe där medelinkomsten ligger långt över genomsnittet?

– Jag delar inte den bilden, vi har inte sökt oss dit för att det är Saltsjöbaden. Att det skulle gå emot alla människors lika värde har jag också svårt se kopplingen till. Vi gör inte en bedömning av hur medelinkomsten ser ut vid de anläggningar vi använder. Vi jobbar ju i utsatta områden med människor på flykt varje dag.

Hade ni kunnat ordna knytkalas på kontoret istället, eller liknande?

– Nej, vi har inte kapacitet till den formen av konferens i våra egna lokaler.

I våras granskades resor, krogbesök och annat som kyrkopolitiker och anställda inom Svenska kyrkan gjort. Det framkom bland annat att kyrkan lagt miljontals kronor på dyra utlandsresor. Exempelvis åkte hela 99 personer år 2014 från Huddinge pastorat på en femdagars konferens till Malta för 800 000 kronor. Fredrik Lidé välkomnar rapporteringen.

– De granskningar som gjordes har gett oss en god anledning att se över och förstärka våra policies. Det har sedan dess blivit tydligt för alla församlingar att vi arbetar med våra medlemmars förtroende.

– Vi jobbar dagligen med olika rättvisefrågor så det finns en hög medvetenhet kring detta. Kring jul är vi särskilt delaktiga i olika former av stöd för utsatta. Vår julkonferens har inte skett på bekostnad av andra behov.

Fakta: 

Fakta

• Stiftet har i uppgift att främja församlingarnas arbete, förvalta tillgångar och bidrag samt utöva tillsyn. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som väljs i kyrkoval.

• Årsmedelinkomsten i Saltsjöbaden var 536 000 kr år 2014, enligt SCB.

• Med hjälp av Julbordsguiden.se hittade vi flera julbord som är billigare än 695 kr/person. Matborgen i Enskede tar endast 395 kr/person, Winterviken 545 kr/person, M/S Segelkronan 495–595 kr/person och Sånga Säby hotell & konferens 595 kr/person.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Modest julbord i Katarina kyrka

Hotell i Saltsjöbaden eller catering i kyrkan? Ett julbord kan kosta från 200 kronor och uppåt. Katarina församling väljer medvetet det billigare alternativet.

© 2022 Stockholms Fria