Byggföretag ratar allmännyttan | Stockholms Fria
  • 3 procent av de allmännyttiga kommunala bolagen som svarat på enkäten fick inte ett enda anbud under sin senaste nyproduktionssatsning.
Fria Tidningen

Byggföretag ratar allmännyttan

Många allmännyttiga kommunala bostadsbolag som vill bygga nytt får in få anbud från byggföretag, visar en enkätundersökning bland SABO:s medlemmar.

Noll till två anbud från byggföretag för att bygga hyresrätter till allmännyttan. Så såg det ut för en majoritet av 64 bostadsföretag under deras senaste nybyggnadssprojekt, visar en enkätundersökning som bransch- och intresseorganisationen SABO har gjort. Det allmännyttiga bostadsföretaget i Västerås fick till exempel bara in ett anbud i ett nybyggnadsprojekt som avser byggande av 44 lägenheter.

– Kapacitetsbristen i svensk byggsektor är stor och konkurrensen om arbetskraft och resurser hård. Det drabbar de allmännyttiga bostadsföretagen som får in oroväckande få anbud när de upphandlar nybyggnadsprojekt, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

I Stockholms stad har man i år ökat resurserna med över 3 miljarder kronor för att bygga fler lägenheter i allmännyttan. I Göteborgs stad har man också satsat på att öka bostadsbyggandet inom allmännyttan och inom några år räknar man med att vara uppe i en produktion av 1 400 hyreslägenheter per år jämfört med några hundra lägenheter varje år, de senaste åren. På Framtiden Byggutveckling AB som är den fastighetskoncern som vid årsskiftet kommer ta över alla nybyggnadsprojekt från de kommunala bostadsbolagen i Göteborg upplever man samma problem med få anbud från byggföretagen. Sedan 2011 ser man en minskning.

–­ I vissa fall har vi fått in ett anbud och i andra fall har vi fått in noll anbud. Vi ser bekymmer med att vi får in få anbud, säger Martin Blixt, vd för Framtiden Byggutveckling AB.

Helst vill man ha in minst 4-5 anbud vid varje nybyggnadsprojekt för att veta att man får rätt pris.

Enligt SABO:s undersökning var det 3 procent av bolagen som inte fick in ett enda anbud. 27 procent fick ett anbud och 34 procent två anbud. Jonas Högset säger att enkäten och den återkoppling de fått från sina medlemmar visar på en tydlig trend där anbuden minskar generellt i hela landet. För att lösa problemet krävs en större andel industriellt byggande och att svenska byggindustrin använder resurserna mer effektivt men också att man underlättar för utländska byggföretag att ta sig in på den svenska marknaden, menar han.

– Majoriteten av landets kommuner har bostadsbrist, många använder sitt allmännyttiga bostadsföretag för att vara med och avhjälpa detta. I det läget måste vi naturligtvis arbeta för att få in flera anbud som gör att vi kan bygga det som behövs och göra det till rimliga priser, säger Jonas Högset.

[email protected]

Fakta: 

SABO:

Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 802 000 bostäder.

Rekommenderade artiklar

Modest julbord i Katarina kyrka

Hotell i Saltsjöbaden eller catering i kyrkan? Ett julbord kan kosta från 200 kronor och uppåt. Katarina församling väljer medvetet det billigare alternativet.

Kyrkan festade i Saltsjöbaden

Stockholms stift bjöd personalen på julfest i Saltsjöbaden. Notan landade på över 100 000 kronor. ”Det har inte skett på bekostnad av andra behov”.

© 2021 Stockholms Fria