Populär nattågslinje blir kvar | Stockholms Fria
  • – Politiker måste våga ta beslut som påverkar konsumtionsmönstren. Framförallt måste flyget beskattas och tågmöjligheterna byggas ut, säger tågresenären Gunilla Bäckström. Hon hoppas att möjligheterna att åka tåg i Norrland utvidgas. E4:an mellan Skellefteå och Umeå är hårt trafikerad. – Bara inom jobbet åker vi till Umeå flera gånger per vecka. En tåglinje hade både sparat tid och miljö.
  • Lars Igeland är aktiv i det internationella nätverket Back on Track och åkte med sista nattåget mellan Köln, Berlin och Warzava som avgick 10 december innan linjen lades ner.
Landets Fria

Populär nattågslinje blir kvar

De nedläggningshotade nattågen mellan Stockholm och Norrland fortsätter att rulla fram till 2020, meddelar Trafikverket.

– Det är ett otroligt viktigt beslut, säger tågresenären Gunilla Baäckström från Skellefteå.

Hon arbetar med hjälpmedel för rörelsehindrade vid Västerbottens landsting och använder nattågen till Stockholm och Göteborg både för privata resor och inom arbetet.

– Det är otroligt smärtfritt och elegant att transportera sig med nattåg. Jag får klimatångest av att flyga när jag kan åka tåg, säger hon.

Trafikverkets beslut innebär en fortsättning av nuvarande upplägg med två nattåg per dygn dels mellan Narvik-Stockholm, dels mellan Luleå-Umeå-Stockholm/Göteborg. Valet stod mellan att fortsätta med dagens utbud, dra ner till ett tåg i vardera riktningen per dygn, eller att säsongsanpassa trafiken, på samma sätt som skett i Jämtland.

Att tåglinjerna nu blir kvar gläder även turistnäringen.

– Det här är en bra och en viktig nationell signal om vår växande närings betydelse. Dialogen med Trafikverket har varit god och vi upplever att de tagit hänsyn till de argument vi framfört, säger Magnus Ling, vd för Svenska turistföreningen.

Tåglinjen ingår i trafikavtalet där Trafikverket handlar upp och ger bidrag till entreprenören. För linjerna till och från övre Norrland handlar det om drygt 100 miljoner kronor i stöd per år, vilket i genomsnitt innebär ungefär 215 kronor per biljett.

– Totalt under 2016 delade vi ut 831 miljoner kronor. Då ingår Gotlandstrafiken som får ungefär hälften av det totala anslaget för den här trafiken. I övrigt är det tågtrafik, busstrafik och flyg till ett antal flygplatser i norra Norrland som pengarna fördelas mellan, säger Anna Fällbom, chef för Trafikverkets enhet Transportsystem och utredningar.

För 2017 har anslagen från regeringen höjts till 900 miljoner kronor. Men inom höjningen ryms endast kostnadsökningar i upphandlingarna för att upprätthålla den trafik som finns i dag, säger Anna Fällbom.

Lars Igeland, trafiksakunnig i Jordens Vänner Sverige och aktiv i det internationella nätverket Back on Track, poängterar att beslutet att ha kvar nattågen är en tidsbegränsad framgång.

– Avtalet innebär en tillfällig förlängning på två år. Från 2020 ska det göras en längre upphandling igen. Då är det jätteviktigt att man tar ett större grepp och moderniserar tågen.

Bakom Trafikverkets beslut ligger bland annat den ökade populariteten av att åka nattåg. Efter en nedgång under 2013 och 2014 blev resorna till och från övre Norrland fler under 2015 och 2016. I år har 490 000 rest med tåget, vilket är den högsta nivån sedan 2010.

– Om tåget ska vara ett alternativ till flyget så behövs det tåg med bra standard, tillgång till internet och som nu, avgångar i rimliga tider. Inför beslutet 2020 är det dags att planera för en statlig beställning på nya sov- och liggvagnar, säger Lars Igeland.

Men några nya tåg är enligt Trafikverket inte aktuella inom den närmsta tiden. De beräknar att fordonen kan att vara i drift till omkring år 2027. Däremot planerar Trafikverket att under den nuvarande avtalsperioden renovera vagnarna, som har mellan 30 och 40 år på nacken.

För Jämtlandstågen är situationen en annan. Sedan våren 2016 trafikeras linjen mellan Stockholm och Åre, Duved endast med nattåg under högsäsong. Detta på grund av att tågen drivs kommersiellt med avkastningskrav som innebär att linjen inte får gå med förlust, vilket de enligt SJ skulle göra om linjen trafikerades året runt.

Systemet med vinstkrav inom den långväga trafiken är inte miljöstrategiskt hållbart, menar Lars Igeland.

– Man har beslutat att just tågtrafiken ska gå med vinst medan tunnelbanan och pendeltrafiken i till exempel Stockholm är subventionerad med omkring 50 procent.

Fakta: 

Flygbiljetter subventioneras mest

Trafikavtal innebär att Trafikverket betalar ersättning till trafikföretag för interregional kollektiv persontrafik med flyg, tåg, båt eller buss. Syftet med att teckna trafikavtal är att skapa tillgänglighet med flyg, tåg, båt och buss i hela landet, och där trafiken inte bär sig ekonomiskt.

2015 betalades cirka 760 miljoner kronor ut till trafikföretag genom trafikavtalen.

Nattågen kostade 2015 Trafikverket 93,5 miljoner kronor vilket innebär en ersättning per resenär på 197 kronor.

Flyget kostade samma år Trafikverket 98 miljoner kronor vilket ger en ersättning per resenär på 745 kronor.

Gotlandstrafiken kostade 376 miljoner kronor vilket ger en ersättning på 227 kr per resenär. Men även 518 000 personbilar och 753 000 lastmeter gods ingår i den ersättningen. Varje tur subventioneras med 132 278 kronor.

Källa: Trafikverket

Rekommenderade artiklar

Stockholm ratar vegodag i skolan

”Jag avskyr symbolpolitik och vill inte tvinga barn att äta vegetariskt om de vill äta allsidigt”, säger skolborgarråd Olle Burell (S).

© 2021 Stockholms Fria