Planka: ”SL:s hårdare tag är dimridåer” | Stockholms Fria
  • Höjda böter för plankare införs 13 februari, men Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län, vill höja ännu mer.
Stockholms Fria

Planka: ”SL:s hårdare tag är dimridåer”

Nästa månad väntar höjda böter för plankare, men det är inget nytt. ”Sådana förslag kommer alltid efter avgiftshöjningar”, konstaterar nätverket Planka.

Från den 13 februari höjer SL bötesbeloppet för plankare med 300 kronor, från 1 200 kronor till 1 500 kronor.

– Det blir en höjning från den 13 februari. Höjningen gäller så länge lagen om tilläggsavgiften gäller, bekräftar SL:s presstjänst för Stockholms Fria Tidning.

Men höjningen räcker inte, menar trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som har en majoritet i landstinget bakom sig. I en intervju med Svenska Dagbladet säger han att han vill införa tre nivåer på böterna, eller den så kallade tilläggsavgiften. Den som plankar återkommande ska få det högsta bötesbeloppet, 2 800 kronor.

– Det ska svida för den som fuskar gång på gång, säger Kristoffer Tamsons till SvD.

Landstinget vill också ge kontrollanter rätt att gripa den som försöker smita eller vägrar att identifiera sig. I dag är rättsläget oklart. SL vill också införa hårdare tag mot organiserad plankning. En majoritet i landstinget är för förslagen, bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot.

Christian Tengblad från nätverket Planka.nu som arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik menar att trafiklandstingsrådet ägnar sig åt önsketänkande och dimridåer.

– Tamsons går ut med hög svansföring och får många rubriker men han kan inte bestämma om detta, förslagen kräver lagändringar. Det här är landstingets önskelista. Kraftigt höjda avgifter och utökade våldsbefogenheter för väktare kan förstås bli av på sikt, om många politiker vill ha hårdare tag. Men det är en lång process.

Istället är frågan varför Tamsons ”slår på stora trumman” just nu, menar Tengblad:

– Det handlar om att de precis har genomfört avgiftshöjningarna. För pensionärer var det en chockhöjning på tolv procent. Varje gång man gör en höjning blir det fler som ifrågasätter systemet. Tamsons diskuterar hårdare tag för att byta fokus från de aktuella avgiftshöjningarna.

Förslag om högre bötesbelopp och att kontrollanter ska få större befogenheter är heller inte nytt. Christian Tengblad börjar läsa upp liknande förslag från 2003, 2007 och 2013.

– Förslagen kommer alltid i samband med höjningar. Men plankning kommer att finnas så länge vi har ett avgiftssystem. Många är beroende av kollektivtrafik. Alla har inte råd, men behöver ändå resa för att ta sig till arbete och studier.

Landstinget vill också stoppa massplankning, vilket Planka.nu organiserat som politisk protest vid enstaka tillfällen. En företeelse som sker mycket sällan och oftast på kort varsel lär bli svår att reglera, säger Christian Tengblad och menar att Kristoffer Tamsons fokuserar debatten att handla om enskilda sakfrågor. Planka vill hellre diskutera trafikplanering på ett strukturellt plan.

– Vi behöver vända debatten till att handla om ett rättvist system och vad det skulle innebära för arbetspendlare och fattiga pensionärer om alla fick tillgång till kollektivtrafiken.

Fakta: 

SL och tilläggsavgifter

• Höjda böter för plankare från dagens 1 200 kronor till 1 500 kronor införs från 13 februari. Men beslutet kan ändras redan den 1 juli. Regeringen gör en översyn av lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik och vill sätta ett tak på böterna till 2,7 procent av ett prisbasbelopp, uppger Kristoffer Tamsons till SvD.

• Den 9 januari höjdes månadskortet för vuxna från 790 till 830 kronor och för unga och pensionärer från 490 till 550 kronor. Begreppen helt och reducerat pris togs bort och blev kategorierna vuxen, pensionär, student och ungdom och enhetstaxa infördes. Nu kostar en enskild resa med SL lika mycket överallt.

• Att åka utan giltigt färdbevis kallas ”bedrägligt beteende”. I teorin kan brottet ge fängelse men rättsläget är oklart och ingen har dömts till fängelse för ett så ringa brott. Kontrollanter har därför inte rätt att omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer bara för att de saknar biljett. Alla har visserligen rätt att göra ett så kallat envarsgripande gentemot någon som begått ett brott, men då måste påföljden vara fängelse.

• Företaget ISS sköter sedan 2013 biljettkontrollen på uppdrag av SL.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria