Färdtjänstförare ska få bättre arbetsvillkor | Stockholms Fria
  • Fristående åkerier utför uppdragen och de flesta saknar kollektivavtal.
Stockholms Fria

Färdtjänstförare ska få bättre arbetsvillkor

"Rena rama vilda västern", säger Transport om situationen i Stockholms färdtjänst i dag.

Det senaste färdtjänstavtalet tecknades i februari 2016 och innebar en besparing för Stockholms läns landsting på 100 miljoner kronor. Taxichaufförer har demonstrerat mot de låga löner och långa arbetsdagar som de anser vara följden av avtalet och har beskrivit arbetsvillkoren som ”slaverikontrakt”. En del undviker att ta färdtjänstkörningar då de ger en lägre inkomst.

För resenärerna har missnöjet handlat om bilar som inte dyker upp och chaufförer som inte hittar. Resegarantin fungerar heller inte tillfredsställande.

Nu har oppositionen i landstinget röstat för förändring. Från och med nästa år ska färdtjänst upphandlas ”med sociala krav i nivå med kollektivavtal”, som beslutet i måndagens fullmäktige lyder.

– Det här är en stor framgång, taxiförarnas arbetsvillkor är helt oacceptabla. Vårt beslut ger förarna rimliga löner och arbetstider och bidrar till förbättrad hälsa. Även resenärerna får ut något av det, om du har en förare som inte är stressad får du ett trevligare bemötande, säger Malin Karlsson, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Den rödgröna oppositionen fick igenom förslaget med stöd av en sverigedemokrat. Malin Karlsson säger att de inte har samarbetat med SD men att hon inte kan styra vilka som röstar på MP-förslag. Samtidigt vill Miljöpartiet gå ännu längre.

– Det här är ett första steg. Vi vill se sociala krav hos både leverantör och underleverantör och utreda för- och nackdelar med en sammanhållen beställningscentral i egen regi alternativt upphandling. Egen regi skulle ge en annan möjlighet till påverkan.

Malin Karlsson är starkt kritisk till hur färdtjänsten fungerar i dag.

– Alliansen har skött färdtjänsten på ett så dåligt och skamligt sätt. I dag kan en chaufför få jobba många timmar utan rast och de får för många körningar på kort tid, blir dubbelbokade och hinner inte fram i tid. Det är jättehög stress. De sociala krav som vi ställer nu är fullt rimliga.

Ur ett kundperspektiv ser inte situationen ut att vara riktigt så illa. Enligt den senaste undersökningen från landstinget har antalet nöjda resenärer ökat, från 79 procent i september till 84–85 procent i år. Alliansen lyfter fram siffrorna som tecken på förbättring. Under debatten i landstingsfullmäktige sa Fredrik Wallén (KD), ordförande i trafiknämndens färdtjänstutskott:

– Vi har mycket att jobba med när det gäller färdtjänstfrågorna, där finns en samsyn över blockgränserna. Men vi tar frågan på mycket stort allvar i alliansen. Vi har problem och är inte nöjda men ingen gör det bättre än vi i hela vårt avlånga land. Vi har 12 000 resor varje dag. 87 procent av bilarna kommer i tid och 84 procent är nöjda.

Malin Karlsson menar dock att siffrorna inte motsvarar verkligheten:

– Alliansen kan svänga sig med siffror, men vi har kontakt med brukarorganisationer och resenärerna säger att det inte fungerar. Så siffrorna verkar ju inte stämma med verkligheten.

Transportarbetareförbundet som bland annat organiserar taxiförare välkomnar beslutet:

– Det är ett rejält första kliv, vi är såklart jätteglada för det, säger Bo Nilsson, ombudsman på Transportarbetareförbundets avdelning 5 i Stockholm.

Han poängterar att landstingets beslut kommer efter en ny lag som klubbades i riksdagen i maj. Den började gälla den 1 juni och innebär att man i offentliga upphandlingar måste ställa krav enligt lägsta nivån i kollektivavtalen när det gäller arbetstid, lön och semester. Alla kommuner och landsting som gör upphandlingar till ett värde av 1,9 miljoner och uppåt ska ställa sådana krav. Oavsett utfallet av omröstningen hade man alltså behövt följa riksdagsbeslutet, säger Bo Nilsson.

När det gäller skrivningen att kraven ska stå ”i nivå med kollektivavtalet” säger Bo Nilsson:

– Vi vill ju ha kollektivavtal rakt av, men det här är bättre än idag när det inte finns något alls. Frågan är vad ”kollektivavtalsliknande” betyder, det viktigaste är avtalsförsäkring, livförsäkring, garantilön och reglerade arbetstider.

Förhållandena inom färdtjänsten i Stockholm skiljer sig kraftigt beroende på bolag. Samtrans som har avtal för rullstolstaxi ger Bo Nilsson en mellanplacering, deras förare har i alla fall ett försäkringspaket. Bäst är Taxi Stockholm som har både försäkringar och kollektivavtal med Transport och i botten placerar Bo Nilsson Cabonline.

– Hos Cabonline bedömer vi att 80 procent av förarna saknar kollektivavtal. Det är rena rama vilda västern. Det är sorgligt att det får fungera så, i Sverige i dag.

Cabonline har sagt sig välkomna att det nu ställs arbetsrättsliga krav och ska se över hur förändringen påverkar företaget i kommande upphandlingar.

Fakta: 

Färdtjänst i länet

• Stockholms läns landsting köper färdtjänst med taxi för nära 1,4 miljarder per år av bolagen Sverigetaxi och Taxi Kurir. Båda ingår i Cabonline group, som ägs av amerikanska riskkapitalbolaget HIG.

• Fristående åkerier utför uppdragen åt bolagen och de flesta saknar kollektivavtal. Chaufförerna har provisionslön, kör utan avtalsförsäkringar och får inte ihop till avtalspension.

• Avtalet för färdtjänsttaxi gäller till den 1 april 2018. Den 20 juni ska trafiknämnden besluta om eventuell förlängning. Alliansen vill förlänga avtalet med ett år till den 31 mars 2019. Det kan därefter förlängas med maximalt ytterligare ett år.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Stockholms Fria