Skolor fortsätter ta ut avgifter från elever | Stockholms Fria
  • Skolor får enligt lag ta ut ”obetydliga” avgifter av eleverna, om det rör sig om en engångskostnad. Men Majblomman menar att även en lägre engångskostnad, krav på matsäck till en utflykt eller en frukt kan vara betungande för vissa familjer.
Fria Tidningen

Skolor fortsätter ta ut avgifter från elever

Antalet fall då skolor har tagit ut för stora avgifter av eleverna ­– i strid mot lagen ­– har mer än halverats de senaste åren. Men förra året skedde en liten uppgång varav tre av nio fall rörde en enda kommun. Fortfarande saknar många förståelse för den klump i magen vissa kan få av kostnader i skolan, säger Majblommans generaldirektör Lena Holm.

Problemet med skolor som tar ut avgifter i samband med till exempel resor eller utflykter debatterades flitigt för några år sedan. Antalet anmälningar till Skolinspektionen och konstaterade fall av brister där skolorna inte följt lagen ökade då också under några år, 2011-2013. Sedan dess har det skett en stadig nedgång ­– fram till förra året då det skedde en liten uppgång. Då konstaterades nio fall då kommunerna tagit ut avgifter som stred mot lagen jämfört med fem fall per år 2014 och 2015. Tre av nio fall året rörde en enda kommun: Uppsala.

Kommunpolitikerna i Uppsala har nu kommit fram till att man vill införa ett totalförbud mot avgifter i skolan. Frågan väntas röstas igenom i utbildningsnämnden den 22 mars. Det innebär att föräldrar får skicka med en frukt eller att barnen kan ta med egna skridskor, men från och med höstterminen 2017 får skolan inte uppmana föräldrar att göra det, vilket är en tydligare skrivning om avgifter än vad kommunen haft tidigare.

­– Skolan ska vara jämlik och alla ska kunna delta på lika villkor i skolans alla verksamheter, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, i ett uttalande.

Lena Holm, generalsekreterare på Majblomman, tycker det är positivt att Uppsala tar initiativ till en avgiftsfri skola. Nästan hälften av kommunerna i Sverige har fattat liknande beslut, visar deras enkätundersökning från 2016. Men det är också viktigt att beslutet förankras bland personalen, säger hon:

­– En del har väldigt bra kunskap och förståelse för den där klumpen i magen som vissa barn får när saker kostar pengar i skolan medan andra inte alls har det. Jag vet i kommuner där man beslutat att förbjuda avgifter men där lärare inte tänkt på att en matsäck också kan innebära en stor kostnad för vissa familjer. Det är viktigt att de kommuner som fattar sådana beslut också vidareutbildar lärare och skolpersonal och förklarar varför de gör detta.

Majblomman är inte heller helt överens med Skolinspektionen om vad som är en obetydlig kostnad ­– det begrepp som står i skollagen. Myndigheten ser att gränsen för en obetydlig kostnad går vid drygt 100 kronor, vilket Lena Holm tycker är på tok för mycket.

­– En obetydlig kostnad ska vara att man öppnar plånboken och inte märker att några pengar försvinner. För familjer med försörjningsstöd kan 100 kronor vara mycket pengar. Det kan vara middag för en hel familj.

En kommun som sedan några år tillbaka arbetat medvetet för att bekämpa barnfattigdom är Kalmar. De har infört ett totalförbud mot avgifter i skolan och också infört en särskild lånepool för skolor där det finns bland annat skridskor och skidor för utlåning.

­– Det är egentligen inte så krångligt och har inte kostat mycket, det handlar mer om vilken inställning man har. Genom att ha tagit fram ett gemensamt program om att minska barnfattigdomen har vi skapat diskussion och medvetenhet för frågorna på alla förvaltningar i kommunen. Resan framåt har varit minst lika viktigt som själva programmet, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

Fortfarande är det många kommuner som helt saknar riktinjer för avgifter i skolan. 32 procent svarade i en enkät förra året att de saknade en sådan policy.

­– Vi började driva frågan om avgiftsfri skola år 2004 efter att vi såg att många sökte pengar från Majblomman för kostnader som rörde skolan, som till exempel för miniräknare och klassresor. Då betalade familjerna runt 700 miljoner kronor om året för avgifter som hade med skolan att göra. För några år sedan låg den summan på 350 miljoner kronor. Det är bra att det skett en nedgång men den summan borde vara nere på noll kronor.

Fakta: 

Det säger lagen:

Skolan ska som huvudregel vara avgiftsfri oavsett om skolan är statlig, kommunal eller fristående. Obetydliga kostnader får förekomma ­– till exempel för en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum ­– men skolan måste ta hänsyn till att även obetydliga kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen.

Många skolor saknar riktlinjer:

57 procent av kommunerna har en policy för obetydliga kostnader (varav 48 procent definierar ”en obetydlig kostnad” som över noll kronor). 32 procent av kommunerna har inte en sådan policy medan 12 procent inte vet om de har det.

Källor: Skolverket, Skolinspektionen, Majblommans rapport om barns villkor i Sverige 2016

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria