• Poliser på Södermalm och i Vällingby ska ingå i försöket med elchockvapen.
Stockholms Fria

Polisens elpistoler kan framkalla hjärtattack

Polisen elchockvapen ska minska dödsskjutningarna. Men internationellt finns många rapporter om att vapnet kan utlösa hjärtattacker.

Poliser på Södermalm och i Vällingby ska få börja använda elchockspistoler. En försöksverksamhet ska pågå 2018–2019 och totalt 400 poliser i landet ska ingå i testet. Även Nationella insatsstyrkan som har sin bas i Stockholm ska delta i försöket.

Elchockvapen har diskuterats i flera år men frågan aktualiserades i en rapport från den egna myndigheten i fjol. I rapporten ”Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder” ges förslag på hur polisen kan skjuta mindre, med syftet att hejda en ”befarad ökning”.

Elchockvapen räknas till kategorin ”mindre dödliga vapen” och leder ström genom kroppens muskulatur. När vapnets utskjutningsanordning används framkallas ett kramptillstånd som gör att den skjutne inte kan styra sina muskler och faller till marken.

Vapnet beskrivs av polisen som relativt ofarligt. Men en rad dödsfall har rapporterats i bland annat USA och enligt en rapport från Amnesty international har över 70 personer avlidit efter att ha blivit skjutna. Internationella studier har pekat på risker för hjärtattack om den som utsätts har hälsoproblem sedan tidigare.

Enligt en forskningsöversikt som polisen refererar till kan dödsfallen inte kopplas till användningen av vapnet i sig, utan hänger alltså ihop med till exempel psykisk ohälsa eller drogpåverkan.

Men det finns skäl att anta att det är i just sådana sammanhang som vapnet kommer att användas.

– Typfallet då det kan användas är om en våldsam person har dragit kniv. Om personen stannar upp och bara är hotfull men inte släpper vapnet och man kommunicerar men vet att det inte kommer sluta väl så kan vi använda elchockvapnet, säger till exempel polisinspektör Krister Drakeklint på Södermalm till Södermalmsnytt.

I regel skjuter polisen vid omkring 20 tillfällen per år. Bland annat sköts en man till döds i Bagarmossen förra året. Det är dock oklart om elchockvapen skulle minska polisens dödliga våld. Olika studier ger motstridiga svar. Polismyndigheten anser heller inte att elchockvapen helt skulle kunna ersätta skjutvapen, eftersom avståndet måste vara mindre än tio meter.

Tidigare har polisens etiska råd varit kritiskt till elchockvapen och varnat för att det kan finnas en risk för överanvändning. Nu menar rådet istället att förändringen är befogad. Även polisfacket välkomnar försöket.

Fakta: 

Polisen och skjutvapen

• Rapporten ”Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder” (Polismyndigheten, 2016) finns att ladda ner här.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria