Kristian Borg

Debatt


Kristian Borg
  • Superkommunen Sundbyberg firar utmärkelsen Årets superkommun. Josefin Malmqvist (M), ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden, Stefan Bergström (C), ordförande stadsmiljö- och tekniska nämnden samt exploateringsutskottet, Siyamak Sajadian (MP), kommunstyrelsens förste vice ordförande samt ordförande i näringslivskommittén, Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, Maria Bohman (KD), ordförande i äldrenämnden, Helén Eriksson Elf, stadsdirektör och koncernchef.
Stockholms Fria

Superkommunen som sätter barn på gatan

17 barn riskerar att hamna på gatan. Sundbybergs stad lever inte upp till sin egen handlingsplan.

För exakt ett år sedan antog Sundbybergs moderatledda kommun en handlingsplan mot hemlöshet.

– Hemlöshet är alltid en personlig tragedi, inte minst när barn är inblandade. Vi är måna om att inga barn ska bli direkt berörda av en vräkning, sade då Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Bortsett från ordet ”direkt” (varför är det okej om barn blir indirekt berörda?) är i alla fall kommunens ”centrala målsättning” att inga barn ska drabbas. Sundbyberg bedriver också ett förebyggande arbete för att motverka vräkningar.

Men vare sig målsättning eller handlingsplan följs. Kanske är andra prioriteringar viktigare, för nu sägs familjer med totalt 17 barn upp från sina hem och vad som särskilt sticker i ögonen är att det är det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren som ligger bakom. De berörda har bara korttidskontrakt, så de saknar besittningsrätt och möjlighet att överklaga.

På söndag håller de drabbade familjerna en protestdemonstration. Söndagen den 14 maj är också sista dagen som de har rätt att bo kvar. Enligt tidningen Arbetaren har några familjer hotat att ockupera sina lägenheter så länge de inte hittar något annat boende.

Kommunens svar på vad familjerna ska göra nu är rent skrattretande: ”Det är olyckligt att flera familjer hamnat i det här läget och känner oro för framtiden. … Varje enskild individ har, enligt svensk lagstiftning, ansvar för att ordna sitt eget boende, även om man har barn. Det kan vara svårt att hitta en bostad och är man i en akut situation kan socialtjänsten ge råd och stöd hur man går tillväga för att hitta en boendelösning.”

Alltså: ”Sorry, det är ditt problem att du blir bostadslös, men vi kan skicka dig en länk till Fixakontraktet.se” (jo, det finns faktiskt en sådan sida).

Förutom att det går på tvärs mot ambitionerna i den egna handlingsplanen går Sundbyberg också emot den nollvision mot barnvräkningar som finns i Sverige sedan 2007. Som faktiskt den borgerliga regeringen tog fram.

Som för att strö ytterligare salt i såren och göra det ännu svårare för mindre bemedlade att hitta en bostad framöver planerar nu kommunen att krympa allmännyttan, det vill säga alla kommuninvånares egendom i bostadsbolaget Förvaltaren. Enligt tidningen Dagens samhälle har kommunen relativt sett landets starkaste allmännytta och har pekat ut områden med totalt över 1 100 bostäder som möjliga för ombildning till bostadsrätt.

I går tilldelades Sundbyberg utmärkelsen Årets superkommun av Dagens samhälle. Först på listan! Planerade vräkningar av barnfamiljer betraktas uppenbarligen inte som en negativ faktor.

– Vi fokuserar på tillväxt och det lönar sig för alla invånare i staden, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, som svar på varför kommunen är värd utmärkelsen.

Alla, verkligen?

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

© 2024 Stockholms Fria