Fördjupning


Hanna Westerlund
  • Cecilia Lenander visar i en färsk studie att många äldre har läkemedelsrelaterade problem. Ofta skrivs läkemedel ut av fel orsak.
Fria.Nu

Många äldre felmedicineras

Äldre äter allt fler mediciner och ofta utan eller på felaktig grund, visar en ny avhandling.

– Sjukvården är jättepressad. Ibland är det lättare att ta till läkemedel än att ordinera sällskap eller en promenad, säger apotekaren Cecilia Lenander som gjort studien.

Nya läkemedel har gjort det möjligt att leva ett friskare och längre liv. Samtidigt riskerar den som äter många mediciner att drabbas av allvarliga bieffekter. Läkemedel kan också påverka varandra på oväntade sätt. I apotekaren Cecilia Lenanders avhandling hade 84 procent av de 1 700 undersökta personerna läkemedelsrelaterade problem.

– Det var slående att så många läkemedel saknade indikation, det är alltså läkemedel man kanske inte behöver. Man kanske har haft högt blodtryck, men kroppen och livssituationen förändras, och läkemedlet blir kvar, säger hon.

Äldre människor har svårare att reglera blodtryck. Sänks trycket för mycket riskerar man att snubbla och falla. Blodtrycksmedel kan också försämra minnet och göra personen mer förvirrad. En annan förändring i kroppen som händer med åldern är att njurarna börjar fungera sämre. Eftersom många läkemedel kräver en bra njurfunktion kan de behöva tas bort eller tas i lägre dos. Dessutom har äldre en mindre andel muskler och mer fett, vilket kan göra att läkemedel stannar kvar längre i kroppen än hos en yngre person.

– Så vissa sömnmedel kan ta flera dygn att bli av med. Ger man det varje kväll är du påverkad dygnet runt, säger Cecilia Lenander.

Cecilia Lenander märkte också att många läkemedel skrevs ut av fel anledning, till exempel mediciner mot psykos till uppjagade patienter. En av biverkningarna är trötthet.

– Men det är ju inte ett korrekt sätt att behandla! Sjukvården är jättepressad och stressad. Ibland tror jag det är lättare att ta till läkemedel än att ordinera sällskap eller en promenad.

I dag saknas ett centralt system för alla läkemedel som en person får utskrivna. Därför kan vårdtagare få en medicin från vårdcentralen, en annan från sjukhuset och en tredje från ålderdomshemmet, utan att läkarna sinsemellan är medvetna om detta.

– Om du som patient inte berättar för doktorn vad du har för läkemedel vet inte doktorn det. Det kan också vara svårt att hålla reda på om man är gammal och vimsig, säger Cecilia Lenander.

Idén om ett centralt läkemedelsregister har varit uppe politiskt på riksdagsnivå, men fick avslag av integritetsskäl.

Däremot har Socialstyrelsen sedan 2012 en föreskrift om att alla över 75 år som bor på äldreboenden ska få en läkemedelsgenomgång. I Cecilia Lenanders studie visade sig genomgången ha effekten att patienter använde färre läkemedel utskrivna.

– Så det är ett sätt som vi vet fungerar för att minska läkemedelsanvändandet. Men föreskriften om läkemedelsgenomgång fungerar mer som en rekommendation. Det finns inga sanktioner om man inte följer den.

Förutom att noggrannare och oftare gå igenom personers läkemedel efterfrågar Cecilia Lenander bättre kommunikation i vårdkedjan.

– Sjukhusvården är som ett stuprör, apoteket ett annat och primärvården ett tredje. Man har separata journalsystem och jobbar bredvid varann. Man måste komma bort från stuprörstänkandet och jobba ihop, ta ett helhetsgrepp så att inget hamnar mellan stolarna.

Cecilia Lenanders avhandling heter ”Interventions to improve medication use in elderly primary care patients” (Lunds universitet, 2017).

Fakta: 

• Ökar totalt sett, främst blodfettssänkande och läkemedel mot hjärtkärlsjukdomar ökar.

• Men minskar på andra områden. Läkemedel som bedöms olämpliga för äldre och antipsykotiska samt antiinflammatoriska läkemedel har halverats på 10 år.

Variationerna mellan kommunerna i landet är stora. I genomsnitt (riket) använder 26% av alla 75-åringar och äldre i särskilt boende tio eller fler läkemedel.

Lägst är andelen i Rättvik, endast 11%, medan Tranemo toppar med 49%. Haninge sticker ut i Stockholms län med 41% mot snittet på 26% i länet.

• Andel 75-åringar och äldre i särskilt boende som använder antipsykotiska läkemedel är lägst i Kungsör (1%) och högst i Ovanåker (29%). Göteborg ligger högt med 22 %, mot Stockholm på 16%. Men även här sticker Haninge ut med störst utskrivning i länet, 21%.

Källa: Socialstyrelsen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Fredsaktivisten som började befria djur

Intervju

Proffsaktivisten Martin Smedjeback har just lämnat fängelset. Nu är han aktuell i filmen Tomma burar. "Djurrätt har framtiden för sig. Det finns en inneboende moralisk kraft i det", säger han.

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

© 2024 Stockholms Fria