Rojin Pertow

Inledare


Myndighetsutövande

  • – När MUCF nekade oss statsbidraget var det på väldigt vaga grunder. Så det känns bra att förvaltningsrätten ger oss rätt, säger Sveriges unga muslimers ordförande Rashid Musa till DN.
Fria Tidningen

Sveriges unga muslimer får rätt

Förvaltningsrätten har bedömt att MUCF:s beslut att neka Sveriges unga muslimer statsbidrag saknar tillräckligt stöd. Vad grundar sig då MUCF:s beslut i, undrar Rojin Pertow.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nekade organisationen Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag för 2017. Nyheten väckte stor uppmärksamhet då MUCF i sitt avslag hänvisade till att SUM är en miljö där det finns individer som ”inte respekterar demokratins idéer”, skriver Dagens Nyheter.

Vidare anklagade myndigheten SUM för att ha bokat föreläsare som uttalat sig i strid med demokratiska ideal. Bland MUCF:s anledningar finns också en hänvisning till att SUM skulle ha kopplingar till nätverket Muslimska brödraskapet.

Allt detta lyftes fram av myndigheten som skäl till att neka Sveriges unga muslimer statsbidrag. Allt utan bevis.

Förvaltningsrätten fastslog nämligen onsdagen den 15/11 att det inte finns tillräckliga bevis för MUCF:s påståenden och därmed inga skäl att avslå SUM:s ansökan om statsbidrag. SUM hade nämligen avbokat föreläsarna när deras antidemokratiska kopplingar visade sig.

Deras band till Muslimska brödraskapet är någonting som MUCF hämtat ur terrorforskaren Magnus Norells studie. En studie som avfärdats på bred front på grund av sin otillräckliga källhänvisning.

Men det förstnämnda skälet till avslaget är det mest intressanta här. Myndigheten hävdar alltså att SUM är en miljö där individer inte respekterar demokratiska värderingar. Enligt Dagens Nyheters rapportering tycks detta grunda sig i att SUM kritiserats i medier, på opinionsplats. SUM:s ordförande Rashid Musa säger till DN att det ”är en väldigt allvarlig anklagelse som helt och håller saknar grund”.

Det är en väldigt allvarlig anklagelse. Kränkande, rentav, Hur kan det vara möjligt att en myndighet, MUCF i det här fallet, grundar ett så stort beslut på rent tyckande? Det är enormt pinsamt att den i rätten inte kan presentera en smula bevis för sina fördomar. För det verkar inte vara bättre än så, det är fördomar som har gjort att MUCF gett SUM avslag.

Före detta år har SUM aldrig fått avslag på sina ansökningar om statsbidrag. Men i år förändrades något.

Man får tycka vad man vill om organisationer som SUM, om islam och muslimer. Tyvärr verkar många välja att hysa förakt. ok KaDet är beklagligt att man ser så onyanserat på religiös tillhörighet att man väljer att avsky samtliga av dess praktiserande, men det är en annan fråga.

Den springande punkten här är att en myndighets beslut inte får bygga på löst tyckande. Vad enskilda handläggare tycker om SUM privat ska inte spela roll i vilket beslut de tar i myndighetens namn. För finns det inga tydliga bevis så är det bara tyckande baserat på individers känslor kring ett fenomen.

Vill man rikta kritik mot att religiösa organisationer får statsbidrag är man välkommen att göra det på ett sätt som inkorporerar samtliga religiösa sällskap som får statsbidrag. Att bara rikta in sig på SUM och eventuellt andra muslimska grupper kan inte vara annat än gammal vanlig islamofobi, om man inte har bevis.

Man måste med konkreta bevis, jag menar ljud, text och bild, kunna peka på att det försiggår odemokratisk verksamhet. Man kan inte säga ”den och den sade si och så på ett möte en gång”. Även om man är helt säker på att hen sade så.

Kan man inte styrka det så gäller det inte. Så fungerar en rättsstat, och det är bra.

Vare sig man är kritisk mot SUM eller inte måste man vara överens om att beslut från en myndighet bör grunda sig i fakta. Förvaltningsrätten fastslår att det allt som allt inte finns anledning till att misstro SUM:s idéer om demokrati. Alltså har MUCF:s beslut inte grundat sig i fakta. Håller man då inte med om att myndigheter inte bör hänge sig åt falska rykten så är det kanske man själv som är antidemokrat.

ANNONSER

© 2024 Stockholms Fria