Gå på cirkus utan djur | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
  • Man behöver inte se djur uppträda bara för att man vill gå på cirkus. På bilden en artist från djurfria Cirkus Cirkör.
Fria.Nu

Gå på cirkus utan djur

Inga djur mår bra av att ständigt tvingas till en onaturlig miljö. Bojkotta de djurplågande cirkusarna. Det finns fantastiska cirkusar utan djur, skriver Annika Wahlström.

Lagen säger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Ingen cirkus med djur på repertoaren kan leva upp till detta.

Elefanter hör hemma på savannen där de går många mil om dagen. På en cirkus fraktas de i lastbilar eller står uppbundna med kedjor kring benen, när de inte uppträder och tvingas till onaturliga kroppsövningar.

Dessa missförhållanden gör att Jordbruksverket har föreslagit att det ska bli förbjudet att visa vissa djur på cirkus, bland annat elefanter. Många djurarter är redan förbjudna, till exempel rovdjur, rovfåglar, apor och giraffer, men det räcker inte.

Inga djur mår bra av att ständigt fraktas runt på vägarna och tvingas till onaturliga rörelser i en miljö med skarpt ljus och höga ljud. Även menagerier är sedan länge förbjudna i Sverige. Lagen säger: 'Med menagerier avses en samling av djur som förs omkring och förevisas. Det är alltså inte tillåtet att transportera djur från mässa till mässa.'

Men vad är egentligen skillnaden mellan cirkus och menageri? Ska det vara tillåtet att 'föra omkring och förevisa djur' om de även uppträder?

Bojkotta de djurplågande cirkusarna! Det finns fantastiska cirkusar utan djur, till exempel Cirque de Soleil, Cirkus Cirkör, Cirkity Gravikus och Cirkus Empati. I många kommuner i bland annat England har man som policy att inte hyra ut mark till djurcirkusar. Varför inte göra så här också? Det finns ju andra alternativ.

Annika Wahlström

Cirkus Empati

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria