Stockholms Fria

Nollvision mot narkotika krav för organisationsstöd

Svenska brukarföreningen riskerar att förlora sitt organisationsstöd från Stockholms läns landsting. Detta efter påtryckningar från oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydell (fp). Hon anser att föreningens arbete går stick i stäv med den svenska narkotikapolitikens vision om ett narkotikafritt samhälle.

Berne Stålenkrantz, ordförande i Stockholms brukarförening, som är en del av Svenska brukarföreningen, förstår inte kritiken.
- Vi arbetar med människors verkliga livssituation. Inte med politiska ställningstaganden som låter bra. Vad är egentligen definitionen av ett narkotikafritt samhälle? Gäller det även preparat på den legala marknaden som antidepressiva eller metadon som jag själv behandlas med? frågar han sig.
Alla medlemmar har egen erfarenhet av heroinberoende och föreningens mål är att skapa förutsättningar för att leva ett värdigt liv genom olika individanpassade behandlingar som exempelvis subutex- eller metadonbehandling och tillgång till rena sprutor.

Detta är anspråk som inte strider mot svensk lag. Båda behandlingarna ges i dag i enlighet med Social-styrelsens riktlinjer. Och under våren kommer riksdagen att fatta beslut om vilket landsting som ska få inrätta försöksverksamhet med sprututbyte.
Men Birgitta Rydberg menar att så länge Stockholms brukarförening och Svenska brukarföreningen inte ställer sig bakom visionen om ett narkotikafritt samhälle bör de heller inte ges offentliga medel. Hennes utspel grundar sig i Svenska brukarföreningens medlemskap i det internationella nätverket European Coalition for Just and Effective Drug Policies (Encod).
Att några av medlemsorganisationerna stödjer legalisering av lättare narkotika menar Birgitta Rydberg är ett tecken på att Svenska brukarföreningen inte är för ett narkotikafritt samhälle.
Berne Stålenkrantz menar att narkotikapolitikens olika delar - brottsbekämpning och förebyggande arbete samt vård och behandlingsinsatser - måste hållas isär.
- Vi gick med i Encod för att utbyta erfarenheter med andra som inte är begränsade av den svenska restriktiva narkotikapolitik som präglar svenska vårdinsatser för narkotikaberoende, betonar han.

Nu har Svenska brukarföreningen gått ur Encod. Men Birgitta Rydberg är ändå inte nöjd.
- Jag kan konstatera att de har tagit bort länken till Encod från sin hemsida för att de ansett sig tvingade. Det är läpparnas bekännelse för att få bidrag. Jag ifrågasätter om de i sak har ändrat uppfattning.
På Birgitta Rydbergs begäran omprövar landstingets hälso- och sjukvårdsutskott nu beslutet om organisationsstöd till Stockholms brukarförening. Föreningen ombeds återigen redogöra för hur de ska använda eventuella pengar och sin relationen till Encod. Beslut fattas den 28 mars och i avvaktan sker ingen utbetalning. Till följd av detta står två medarbetare utan lön.

Men finansiell hjälp fås även av Stockholms stad. En omprövning av detta är inte aktuellt, men socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) var den som bad Svenska brukarföreningen att ta bort länken till Encod från sin hemsida.
- Detta för att undvika missförstånd. Birgitta Rydbergs utspel visar på en svartvit syn på människor med missbruksproblematik. Föreningar som Svenska brukarföreningen behövs, då de har inblick i vad som fungerar i praktiken, säger hon.
Detta är något som Beroendecentrum Stockholm kan vittna om. Sedan några år tillbaka samarbetar de med Stockholms brukarförening. Bland annat har ett brukarråd bildats och nu förs diskussioner om vårdinsatser för dem som inte klarar av att fullfölja metadonprogrammet.
- Samrådet har gett oss möjlighet att diskutera och finna förståelse för varandra. Vårt praktiska arbete måste särskiljas från den ideologiska narkotikapolitiken. Det finns olika politiska resonemang bland våra patienter, men vi arbetar med deras vardag. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans med patienter och människor med erfarenhet av narkotikaberoende, säger Stefan Borg, som är verksamhetschef på Beroendecentrum.

Fakta: 

Metadon och subutex
* Metadon är ett syntetiskt framställt opiatersättningspreparat.
* Det verksamma medlet i Subutex är buprenofin som har liknande effekter som metadon.
* Behandling med dessa narkotikaklassade läkemedel sker i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för läkemedelsassisterad underhållsbehandling av opiatmissbruk (heroin, råopium och morfin).

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Fp: Feministiskt initiativ är ett vänsterparti

Fi ställer upp i riksdagsvalet under parollen 'Feministiskt initiativ - en ny dimension i politiken'. Det är dock få politiker som känner sig utmanade. Men undantag finns. Folkpartister runt om i landet bjuder nu in Fi till debatt om jämställdhet. I onsdags kväll hade turen kommit till Hallonbergen i Stockholm, där folkpartiets riksdagsledamot Birgitta Ohlsson försökte få talespersonen Sofia Karlsson att erkänna att Fi är ett vänsterparti.

Skyddad identitet ska ge bättre skydd

Regeringen vill att myndigheterna bättre ska kunna skydda personer som blir hotade och förföljda. De vill att alla myndigheter ska kunna bestämma att information om en person är hemlig.

Fria.Nu

Stärkt sekretess för hotade kvinnor

Alla myndigheter ska ha möjlighet att sekretessbelägga kontaktuppgifter som annars riskerar att hamna i fel händer. På så vis vill regeringen skapa ett bättre skydd för personer och närstående som utsätts för hot och förföljelse.

Fria.Nu

Närsjukvård inte samma sak som nära till sjukvård

Inger Ros (s), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län, lovordar landstingets nya satsning på närsjukvård. Men för de boende i Stureby och Bagarmossen kommer vägen till akutmottagningarna att bli längre.

© 2024 Stockholms Fria