Staden uppmanar bilister att ta hänsyn till grodor | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Staden uppmanar bilister att ta hänsyn till grodor

Nu är det vår och groddjuren börjar leta sig fram från sina övervintringsmiljöer för att ta sig vidare till lekvattenområden i närheten. I samband med det uppmanar miljöförvaltningen bilförare att hålla uppsikt för grodor och paddor som passerar vägarna.

– Groddjuren rör sig ju inte på en så bred front så om det finns möjlighet kan man tänka på att köra saktare. Men det är klart att man ska ta hänsyn till trafiken i första hand, säger Susann Östergård på miljöförvaltningen.

Andra lösningar är att sätta upp skyltar som visar att det kan finnas groddjur på vägarna eller att bygga grodpassager under vägen. Stockholm har inga speciella grodpassager, men Susann Östergård tror att det kan komma att införas i framtiden.

– Generellt sett har man uppmärksammat problemet och börjar genomföra fler lösningar. Det hänger samman med att groddjuren har minskat de senaste åren och är fridlysta, säger hon.

Ett av de utsatta områdena är vägarna kring Långsjön. Men några av de boende vid sjön uppmärksammar varje år grodvandringen genom att samla ihop grodor och paddor i hinkar och förflytta dem till vattnet. Då slipper de passera bilvägar och barriärer i form av trafik och höga trottoarkanter.

Fakta: 

Utsatta vägar: kring Spångavägen i riktning mot Kyrksjön. Gubbkärsvägen nära sjön Judarn och vägar kring Långsjön.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria