Komik får ”osynliga” barn att prata | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Komik får ”osynliga” barn att prata

Teatergruppen Molièreensemblen vill göra skillnad. Iklädda clownkläder spelar de upp scenarier som är baserade på sanna berättelser av barn som har psykiskt sjuka föräldrar. I samarbete med Psykiatri södra Stockholm har de kunnat hjälpa andra barn genom att lyfta fram problemet i form av skolteater.

Idén till projektet De osynliga barnen fick Amanda Klasa Fornhammar då hon såg på sitt eget barn och tänkte på alla de barn som inte hade det lika bra. På barn som hade föräldrar som inte fanns där eller föräldrar som var ”speciella” till exempel på grund av en psykisk sjukdom.

Efter att ha kommit i kontakt med Charlotte Luptovics-Larsson, som arbetar på Psykiatri södra Stockholm, kunde hon börja förverkliga teaterprojektet.

– Vad vi vill uppnå med föreställningarna är att få fram att det inte är barnens fel, att ta bort skulden och skammen och att få barnen att förstå att de inte är ensamma. Tanken var att göra rolig teater. Att berätta någonting genom skratt förändrar människor. Och skolteater är ju det som når barnen, säger Amanda Klasa Fornhammar.

Iklädda clownnäsor, clownsmink och färgglada peruker spelar Amanda Klasa Fornhammar och Caroline Ilea från teatergruppen Molièreensemblen upp scener med olika mamma-dottersituationer där föräldern har olika slags psykiska sjukdomar.

I en scen skäms dottern över att ta hem en kompis för att mamman bara ligger på soffan hela dagarna och dottern blir tvungen att ljuga för kompisen. Scenarierna som pjäsen består av är baserade på sanna berättelser av barn som har psykiskt sjuka föräldrar.

Efter föreställningen har Charlotte Luptovis-Larsson en pratstund med barnen för att höra deras reflektioner och berätta vart de ska vända sig om de har samma problem.

Projektet har pågått sedan februari i år med en förstudie då Amanda Klasa Fornhammar och Charlotte Luptovis-Larsson intervjuade barn som har psykiskt sjuka föräldrar.

I våras började föreställningarna och hittills har teatergruppen varit på cirka 60 skolor i Stockholm. Just nu spelar de för årskurs tre till fem men planerar att nästa höst sätta upp en teater för högstadielever och senare också en dockteater för dagisbarn.

Meningen är att projektet ska sträcka sig tre år framåt. Och Amanda Klasa Fornhammar tycker att föreställningarna har fått stort genomslag.

– Det känns väldigt bra och jag känner mig stolt över projektet. Vi vet att flera barn som sett föreställningen och sedan fått kontakt med oss har fått hjälp efteråt.

Flera gånger har det hänt att barn stannat kvar för att prata med Charlotte Luptovics-Larsson om sina problem vilket har gjort att hon kan slussa dem vidare till skolsköterskan och kanske även senare till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

– Det är inte ovanligt att någon stannar kvar efteråt och vill prata. Vår uppgift är att visa att det är okej att prata om det här och att barnen vet vart de ska vända sig. Jag tror också att det blir lättare för lärarna att prata med eleverna. Det är som när man läser litteratur i skolan, man möts runt ett ämne och det blir lättare att prata om saker. Teaterföreställningen blir lite som en ingång till samtalet, säger hon.

Hon tror att många lärare är rädda för att ta upp problemet eftersom de saknar kompetens inom ämnet. Men därför ska teatern också hjälpa till att bryta isen. Innan föreställningarna skickar de också ut information till rektorn och lärarna. Och efter varje uppträdande får barnen skriva en utvärdering.

Och enligt utvärderingen är de flesta barnen nöjda med föreställningarna. Det har också hänt att flera barn har skrivit om sina egna problem i utvärderingen så att de har kunnat få hjälp.

– Det här projektet är unikt. Att man genom teater och senare pratstunden kan arbeta preventivt med barnen. Det här är ett bra sätt att nå ut och att faktiskt göra skillnad, säger Charlotte Luptovics-Larsson.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria