V fruktar att ungdomar kommer fara illa med nya budgeten | Stockholms Fria
Stockholms Fria

V fruktar att ungdomar kommer fara illa med nya budgeten

Vänsterpartiet riktar kritik mot Stockholmsalliansens budget för nästa år. De menar att barn och ungdomar kommer att drabbas hårt då den är underbudgeterad med över 100 miljoner kronor.

Vänsterpartiet tycker att den borgerliga majoriteten i staden har tänkt helt fel då det gäller nästa års budget.

– Budgeten gynnar fortfarande människor som har det bra ställt med god ekonomi, jobb och bostadsrätt. Helt enkelt de med fetast plånbok, säger Karin Rågsjö (V), vice ordförande i Socialtjänstnämnden.

Hon menar att det skulle behöva satsas cirka 100 miljoner kronor på ungdomar för att komma ur riskzonen med ungdomsbrottslighet och psykiska besvär. Hon tycker inte att ungdomsarbetslösheten får tillräckligt med plats i budgeten.

– Det är hög arbetslöshet bland ungdomar och de lägger ungefär 13 miljoner på den åtgärden. Det är alldeles för lite pengar. Det är som en tickande bomb som kommer att göra att människor far väldigt illa.

En åtgärd i den nya budgeten är att satsa 53,3 miljoner på jobbtorgen men Karin Rågsjö tycker inte att det är någon bra åtgärd.

– Det krävs mer resurser och jag tycker att man behöver analysera mer över jobbtorgen. Där ges korta, billiga utbildningar vilket gör att ungdomarna kommer tillbaka dit efter en månad. Många ungdomar uppfattar jobbtorgen mer som en kontrollstation. Därför behöver man istället hitta riktiga åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.

Stadsdelsnämndernas individ- och familjeomsorg tycker hon är också underbudgeterad. Staden lade 9,3 miljoner som ska fördelas på vuxna missbrukare, psykiskt funktionsnedsatta och barn i alla Stockholms stadsdelar. Karin Rågsjö menar att det även där krävs en peng på minst 100 miljoner kronor.

– Det är fortfarande en besparingsbudget som drabbar hela stan och framförallt de sociala områdena. Det här innebär att barn och ungdomar kommer att fara illa, säger hon.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria