”Staden måste förbereda sig för ett tufft 2011” | Stockholms Fria
Stockholms Fria

”Staden måste förbereda sig för ett tufft 2011”

Trots att Stockholm har högre sysselsättning och bättre ekonomi jämfört med övriga Sverige vill Stockholmsalliansen med den nya budgeten satsa med blicken framåt. Budgeten beskrivs med ledorden trygghet, stabilitet och förutsägbarhet och ska se till att ”välfärdens kärna” bevaras inför ett tufft 2011.

På onsdagen presenterade den borgerliga Stockholmsalliansen budgeten för 2010. Sten Nordin (M), finansborgarråd, inledde budgetpresentationen med att säga att lågkonjunkturen självklart har påverkat budgeten men att staden inte har någonting att frukta.

– Att återhämta sig från lågkonjunkturen tar tid men man kan se ett ljus i tunneln. Det är viktigt att Stockholm har klarat sig bättre än riket då det gäller lågkonjunkturen. Och de satsningar vi gjorde i höst har spelat roll. Nu måste vi förbereda oss för ett tufft 2011, säger han.

Budgetens extratillskott går till jobbåtgärder, skola och förskola. Nästa sommar är bland annat målet att fler ungdomar ska få sommarjobb då Sten Nordin lyfter fram att man också måste gå på privata företag om att ta emot sommarjobbare. Målet är att alla företag ska manas att skaffa minst lika många som staden. Satsningarna görs på Jobbtorg Stockholm som ska förmedla visstidsanställning och sommarjobb för ungdomar. Staden lägger 25 miljoner kronor på jobb och vuxenutbildningar, 8 miljoner kronor på jobbpraktik och 53,3 miljoner på Jobbtorgen.

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd, är nöjd med årets budgetarbete.

– Jag tycker att vi har lyckats bra genom att värna välfärdskärnan. Vi har gjort påslag dels så att verksamheter kan fortsätta och att man inte ska behöva säga upp personal och med budgeten vill vi upprätthålla de ambitionsnivåer som vi har i dag, säger hon.

Skolpengen höjs med 2 procent och förskolepengen med 1 procent. Lotta Edholm berättar att man måste tänka på volymförändringarna då skol- och förskolebarn kommer att öka kraftigt i Stockholmsområdet vilket gör att höjningen är nödvändig. Arbetet med läsutveckling fortsätter och staden väljer också att satsa på att internationella elevutbyten i gymnasiet ökar.

– Vi ser en nytta med globaliseringen och vi kan se att de internationella elevutbytena har minskat. Nu vill vi satsa på att gymnasieelevernas utbyte ökar då det gynnar bland annat språkutveckling, säger hon.

Men trots en god ekonomi och god sysselsättning väljer staden att inte gå in med några skattesänkningar. Sten Nordin återgår till de tre ledorden och menar att staden måste förbereda sig för ett tufft 2011. Han tycker att det är bäst att ta det säkra före det osäkra.

– För oss är det viktigt att skatten nu står oförändrad så att folk kan känna sig trygga och planera upp sin ekonomi efter hur det ser ut just nu. Vi har en god ekonomi nu men i svåra tider kan man inte sätta skola och förskola på spel, säger han.

Ewa Samuelsson (KD), äldreborgarråd, lyfte också fram ledordet valfrihet i sin genomgång över äldrevården. Bland annat ska staden satsa 1,5 miljarder på Äldrelyftet som ska förbättra äldreomsorgens bostadsstandard. Trygghetsboenden ska etableras som boendeform och staden satsar också på en vidareutbildning av chefer. Pengen för äldreboenden och hemtjänsten höjs med 2 procent.

3, 7 miljarder är investeringsplanen för att satsa på att rusta upp bland annat Söderstaden, Slussen och Norra station. Staden är också med och finansierar Citybanan och Norra länken.

– Det svåraste nu är att förmedla den mentala bilden eftersom Stockholm inte har märkt av lågkonjunkturen. Men nu måste vi vara varsamma och tänka framåt på 2011 och 2012. De extra statliga pengarna koncentrerar vi på välfärdsområdena, säger Lotta Edholm.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria