Skattehöjningar och satsning på barn och skola | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Skattehöjningar och satsning på barn och skola

I veckan presenterade den rödgröna oppositionen sina respektive budgetalternativ. De är överens om en skattehöjning på 60 öre och miljonsatsningar på barn och skola. Men Sten Nordin (M), finansborgarråd, tycker att de agerar ansvarslöst gentemot stadens medborgare.

För några veckor sedan presenterade Stockholmsalliansen sin budget. Inga skattesänkningar och inga höga budgettillskott blev beskedet. Det just för att säkra välfärdens kärna i de ”bistra tiderna” till följd av finanskrisen.

Men den rödgröna oppositionen går emot deras ledord då de presenterade sina respektive budgetalternativ i veckan. För att säkra kvalitet och välfärden krävs en skattehöjning menar de.

– Vi har två stora satsningar som vi prioriterar. Den första är att arbeta mot arbetslösheten och säkra jobben och den andra är en stor satsning på att vända trenden i Stockholms skolor. Vi lägger nästan 380 miljoner för att höja nivån i skolan, säger Roger Mogert (S), oppositionsborgarråd.

De tre partierna är överens om en skattehöjning på 60 öre vilket innebär cirka en miljard kronor extra som går att fördela inom prioriteringsområdena. Men Sten Nordin (M), finansborgarråd, menar att oppositionen är ansvarslösa i sitt beslut och att de inte tänker långsiktigt.

– Oppositionen är överens om en sak, de anser alla att stockholmarna ska spara i sina hushållsbudgetar genom en rejäl skattehöjning. Men politik är att ta ansvar för ekonomin även i bistra tider och inte direkt skicka räkningen till stockholmarna, säger han i ett uttalande.

Roger Mogert menar att skattehöjningen är nödvändig.

– Vi vill inte strypa åt den offentliga ekonomin. De pengar som vi får in från skattehöjningen motsvarar ungefär en miljard kronor, alltså 3 000 arbetstillfällen, säger han.

Roger Mogert tycker att budgetarbetet har gått bra och att de tre partierna har hittat varandra i budgeterna.

– Jag tror inte att det finns så stora skillnader i våra budgetar. Med erfarenheten så vill väl miljöpartiet gå hårdare på med miljöfrågorna och vänsterpartiet satsa mer pengar på frågor som rör barn. Men jag tror att man tittar på tre ganska väl samspelta alternativ.

Förutom skattehöjningen är de överens om att hälften av intäkterna från skattehöjningen, alltså en halv miljard kronor, ska gå till barn och unga. Men miljöpartiet vill i sin budget också satsa mer på miljön genom bland annat energieffektivisering och satsning på framkomligheten för cyklister.

Vänsterpartiet vill satsa extra på våldet mot kvinnor och att öka demokratin i stadsdelarna och socialdemokraterna på att marknadsföra staden utomlands och på kreativa utbildningar.

Men det viktigaste som Roger Mogert menar skiljer sig mellan Stockholmsalliansens budget och deras är att de också satsar på dem mest utsatta i samhället.

– Vi riktar stora delar av pengarna mot dem som är mest utsatta. Både då det gäller arbete för ungdomar, hemlösa, att förebygga hemlöshet och utsatta barn. Mot dem som har lätt att falla ur systemet.

Bland annat vill de satsa på att förebygga hemlösheten genom samarbete med nämnder och bolag för att undvika vräkningar.

De vill också göra satsningar inom vård och behandling för att motverka missbruk och dålig hälsa bland de hemlösa och att utöka försökslägenheter och så kallade trappstegsboenden. Men Rolf Nilsson, ordförande i föreningen Stockholms hemlösa är skeptisk.

– Det finns absolut ingen som helst forskning för att dem här trappstegsboendena skulle fungera. Men ändå ska man satsa på det. Det tycker jag är konstigt.

Han menar att insatserna inte är nya utan att politiker kommer med insatser som inte hjälper.

– Man ska satsa flera miljoner på att rädda folk från att inte bli arbetslösa men hemlösheten skjuts åt sidan. Ingen politiker hittills har tagit ansvar för de hemlösa. Det här är ingenting nytt.

 

Några delar ur budgeterna

  • 60 öres höjd kommunalskatt
  • En halv miljard kronor (hälften av skatteintäkterna) till skola och utbildning
  • Satsningar på att bygga fler hyresrätter
  • Satsningar mot ungdomsarbetslöshet, nya komvuxplatser och fler sommarjobb
  • Investeringar i jämställdhetsarbete
  • Satsning på energieffektivisering, cykelbanor och miljöbostäder
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria