Stockholms Fria

Protestaktioner mot

I onsdags protesterade cirka 200 taxiförare mot ett nytt kösystem för taxibilar på Arlanda. Storstockholms taxisektion, inom SAC, menar att det kommer att missgynna mindre bolag och friåkare. Men Konkurrensverket väljer att inte utreda ärendet.

SFT skrev i höstas om protester mot planerna på ett nytt kösystem på Arlanda som missgynnar små taxibolag och friåkare. I oktober beslutade Kokurrensverket att Luftfartsverket inte fick genomföra de förändringar i kösystemet som var tänkta. Men nu har Luftfartsverket kommit med ännu ett nytt förslag på filsystemet som ska införas nästa vecka.

– Förra systemet fick vi inte införa men vi har hela tiden varit tydliga med att vi kommer att införa ett nytt kösystem. Avsikten är att resenären ska komma ut framför sju köer och enklare kunna välja vilket taxibolag de vill åka med, säger Jan Lindqvist, informationschef på Arlanda.

Det förra systemet byggde på att de tre största bolagen fick egna filer närmast terminal 5 medan de mindre bolagen och friåkarna fick dela på en, längst bort från utgången. Konkurrensverket beslutade att systemet inte fick införas eftersom det hotade att konkurrera ut de mindre bolagen.

Det som skiljer sig med det nya systemet är att det fjärde och femte största bolaget får en varsin fil och att sex bilar kan stå längst fram i filen för övriga bolag, jämfört med tre i det tidigare förslaget.

Men Storstockholms Taxisektion, inom SAC-syndikalisterna, SSTS, är ändå skeptiska till förslaget på grund av en ny utformning av utgången. Ett staket ska sättas upp så att resenären kommer ut framför filerna. Och de filerna som ligger i mitten, alltså närmast utgången, är tillägnade de större bolagen medan filen för övriga bolag hamnar längst ut i kanten på ena sidan.

– De mindre bolagen hamnar längst bort från kunderna vilket gör att de får svårare att ta kontakt med dem. De kommer förlora många kunder på det här och många kommer inte att överleva det. Systemet kommer slå ut de mindre bolagen och friåkarna så att det bara är de största bolagen kvar, säger Amir Abassi, som sitter i SSTS:s styrelse.

På onsdagen hölls en protestaktion mot beslutet och cirka 200 taxibilar deltog i den långa taxikaravanen som åkte genom staden.

Ett av taxibolagen hade också skickat in en skrivelse till Konkurrensverket om det nya kösystemet. Men på onsdagseftermiddagen beslutade de att inte utreda anmälan vidare. De anser att förändringarna medför att filerna fördelas på ett sätt som bättre motsvarar företagens trafikvolymer, jämfört med det tidigare förslaget. De pekar också på att möjligheten att exponera sig ökar med att fler bilar kan stå längst fram i filen för övriga bolag.

– Vi menar att man har gjort fler förändringar till det bättre, säger Jimmy Dominius, pressekreterare på Konkurrensverket.

Så ni anser inte att det nya kösystemet hotar konkurrensen på Arlanda?

– Inte på ett sätt så att vi kan gå vidare med det.

Kan beslutet ändras beroende på om det kommer in nya skrivelser till er?

– Det är en skrivelse från Transfer som ligger till grund för det här beslutet. Men om det kommer in nya uppgifter så kommer vi självklart att titta på det.

Och SSTS ger inte upp. Nästa vecka planerar de fler aktioner i samband med att det nya systemet införs.

- Vi kommer självklart fortsätta pressa på på olika sätt. Först kommer vi gå vidare till Marknadsdomstolen och lämna protestbrev till Luftfartsverket. Det kommer bli aktioner nästa vecka och om inte det hjälper så kommer vi fortsätta med aktionerna. Vi kommer fortsätta kampen, säger Amir Abassi.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2023 Stockholms Fria