Stockholms Fria

Motstånd mot nya Slussen-planerna

Planerna pånya Slussen upprör. Nya byggnader kan göra att många av utsiktsvyerna försvinner helt. Peter Frisk, som har anordnat gratis stadsvandringar, hoppas att människor nu börjar reagera emot planerna genom aktioner.

Tanken är att nya Slussen ska stå färdigt 2012 och i förra veckan avslutades plansamrådet då folk har fått komma med synpunkter påmodellförslaget. Det rör sig om sju pärmar fulla med synpunkter. Martin Schröder, planarkitekt påStadsbyggnadskontoret tror att det kan ta fyra veckor att sammanställa synpunkterna.

– Vi gör en sammanställning och redovisar alla synpunkter. I höst kommer ett formellt samråd då man tar fram mer material och skisser på planerna. Och förslaget kommer att bearbetas ytterligare.

Under maj kommer kommunfullmäktige fatta beslut om genomförandeplanen.

Men alla är inte positiva till de nya planerna. Sofie Björck är en av dem som inte vill se att planerna påNya Slussen genomförs.

– Den nya planen skulle inte alls göra Slussen lika attraktivt. Jag tycker att man måste rusta upp istället för att bygga om och ta bort Slussens karakteristiska form. Det är som att ta bort Eiffeltornet i Paris eller Frihetsgudinnan i New York.

Politikerna har menat att en ombyggnad av Slussen är nödvändig för att hitta nya trafiklösningar. Hela trafikanläggningen kommer att rivas och byggas om på nytt.

– Slussen är Stockholms viktigaste knutpunkt. I det nya förslaget skapas en modern trafiklösning där gående och cyklister har en naturlig plats. Kajerna blir tillgängligare och utformas så att båttrafik lättare ska kunna angöra Slussen, säger Ulla Hamilton i ett uttalande.

Men enligt modellen kommer ocksåsju nya byggnader breda ut sig längs Södermalms strandlinje och mitt för själva Slussen ska det byggas ett sexvåningshus. KF-byggnaden och glashuset kommer att skymmas, Katarina-hissens silhuett smälter ihop med nybygget bredvid och Slussenterrassen kommer att ligga i skugga.

Sofie Björck har skapat nätverket Rädda Slussen som är en facebook-grupp med cirka 2000 medlemmar.

– Det är massor av olika människor som engagerar sig var för sig och jag tänkte att det var viktigt att skapa ett forum för dem, säger hon.

Bland annat har det lagts upp en protestlista påinternet där det hittills är 3000 personer som har skrivit på. Hon berättar också att det inte bara handlar om närboende som har engagerat sig i frågan.

– Det är väldigt blandat med folk. Men det är inte bara människor från Stockholm. Det har varit folk som har hört av sig från Amsterdam och Paris och varit upprörda. Det är inte bara en lokal grej utan det är en unik konstruktion som man kanske kan se som ett världsarv.

En annan som har engagerat sig är stadsvandraren Peter Frisk. Han har sedan januari hållit i gratis stadsvandringar i Slussen för att visa hur de nya planerna påverkar miljön på plats.

– Jag tycker om platsen Slussen idag och jag har själv bott där. När jag såg modellen tyckte jag att det var en total remake så jag funderade på hur det skulle se ut i verkligheten. Då kan man se att man tappar många utsiktsvyer och det vackra Slussen försvinner. Det blir inte en mänsklig miljö.

Han hoppas påatt det ska skapas debatt om planerna. Och intresset har varit ganska stort.

– Det har faktiskt varit bra trots den tunga vintern. Det har varit mellan 15-30 personer som har deltagit och då får man också tänka på tiden. Vandringarna har hållits på vardagar klockan 12. Och jag kommer att fortsätta hålla vandringarna under våren och kanske även sommaren, säger han.

Han menar, precis som Sofie Björck, att man skulle kunna restaurera Slussen istället. Men han tycker inte att det räcker med en tyst protest på internet utan att folk måste börja engagera sig mer.

– Det verkar vara några aktioner på gång. Det här blir en symbol för hela staden mot de framtida visionerna på förtätning och instängda shoppinggallerior. Jag har en känsla av att det kanske inte blir en ny ”almstrid”, men att måttet är rågat. Nu har jag haft neutrala vandringar men jag känner att det har börjat koka mer under vandringarna. Det blir fler och fler som engagerar sig och man behöver tussa ihop de här människorna. Förhoppningsvis anordnas det aktioner och demonstrationer mot förslaget.

Sft har försökt nå Kristina Alvendal (M), stadsbyggnadsborgarråd och Ulla Hamilton (M), trafik- och miljöborgarrådför en kommentar men pressekreteraren meddelar att båda är på semester och onåbara.b

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2023 Stockholms Fria