Stockholms Fria

Stadshuset fortfarande otillgängligt i ”världens mest tillgängliga stad”

I år ska staden vara världens mest tillgängliga huvudstad. Trots det är Stadshuset fortfarande inte fullt tillgängligt för allmänheten.

SFT har tidigare skrivit om Stadshusets tillgänglighetsanpassning. Redan år 2002 togs en åtgärdsplan fram med de punkter som skulle vara åtgärdade år 2006. Fyra år senare, det år då staden ska vara världens mest tillgängliga, återstår fortfarande vissa anpassningar.

I veckan behandlades en motion från Miljöpartiet om att ta fram en ny åtgärdsplan för att snabba upp arbetet.

– De avslog vår motion. Jag känner mig missnöjd eftersom det finns en del konkreta saker som bör och kan göras i Stadshuset och jag tror att man skulle snabba upp arbetet om man tar fram en ny åtgärdsplan, säger Stefan Nilsson, gruppledare för miljöpartiet i Stadshuset.

Anledningen till att kommunfullmäktige avslog motionen var att de ansåg att den befintliga åtgärdplanen istället kan omarbetas utifrån nya kunskaper.

Det har gjorts en mängd anpassningar i Stadshuset sedan 2002: Toaletter och hissar har byggts om, hörselhjälpmedel har installerats, förbättringar av belysning och montering av ramper. Men fortfarande kan inte personer som sitter i rullstol eller använder rullator komma upp på åhörarläktaren till kommunfullmäktige. Man har istället löst problemet genom att dessa personern kan sitta nere i Rådssalen där politikerna sitter. Men Stefan Nilsson tycker att det är en dålig lösning.

– Jag tycker inte att det är okej. De ska ha samma möjlighet som alla andra. Det är en bara provisorisk lösning och man måste hitta en långsiktig lösning. Och eftersom arbetet inte har kommit längre så visar det på att frågan inte är prioriterad, säger han.

En lösning skulle vara att bygga om den hiss som leder upp till åhörarläktaren men som är alldeles för liten för att rymma en rullstol eller rullator. Men enligt Gunnar Kempe, som är områdeschef på Fastighetskontoret, finns det flera problem som har gjort att man inte har kunnat hitta en lösning. Ett problem är att huset är K-märkt.

– Vi har tagit fram ett antal olika förslag och vägt åt alla olika håll. Schaktet där hissen finns nu är för litet för att installera en ny hiss och om man skulle göra det skulle man behöva bygga om trappan, säger han.

Han tror inte heller att det problemet kommer att kunna lösas inom den närmsta tiden utan att man får använda sig av den provisoriska lösningen att rullstolsburna personer får sitta på samma plan som politikerna.

– Det man kan hoppas på att man kommer fram till en bra teknisk lösning i framtiden, säger han.b

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2022 Stockholms Fria