Kommunalägt bolag anklagas för olaglig omorganiseringsbluff | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Kommunalägt bolag anklagas för olaglig omorganiseringsbluff

Det kommunalägda bolaget Stockholm Business Region anklagas för olaglig omorganiseringsbluff. Litti le Clercq, som tidigare var anställd på bolaget, påstår att hon har blivit lurad att skriva på ett avtal om avgångsvederlag efter att bolaget sagt att de skulle göra personalnedskärning. Femton dagar efter att avtalet tecknades annonserade bolaget efter ny personal.

Litti le Clercq slutade på det kommunalägda bolaget Stockholm Business Region i december 2007, efter en omorganisering. Hon blev erbjuden att träffa avtal om avgångsvederlag men tackade först nej.

Efter att ha fått information om att det skulle göras en personalneddragning, varav hon skulle drabbas som sist anställd, så gick hon med på det.

Femton dagar efter att avtalet träffades annonserade bolaget efter ny personal.

Enligt Litti le Clercq handlar det om en olaglig omorganiseringsbluff där hon har lurats att teckna avtal och i veckan togs målet upp i Stockholms tingsrätt.

– Hela bevisbördan ligger på mig till skillnad från en LAS-uppsägning och det är svårt att vinna, men jag känner att vi fick fram vår berättelse i rätten, säger hon.

Enligt henne handlade bluffen, som också resulterade i att två personer själva sa upp sig, om minst en miljon kronor som har gått från skattebetalarnas fickor till bland annat avgångsvederlag och rekryteringskostnader.

– Jag tycker det ska gå rätt till i offentligt finansierade bolag och att de ska följa lagen, säger hon.

Hennes juridiska ombud Toivo Öhman säger att det finns stark bevisning.

– De har i ett antal sammanhang både skriftligen och muntligen sagt att de ska banta ner personalstyrkan från sex till fem tjänster. Men de gjorde aldrig det utan tillsatte istället ny personal. Det är helt styrkt att det handlar om en vilseledande uppsägning, säger han.

Men enligt bolaget själva var Litti le Clercq med på avtalet och slutade frivilligt.

– Deras huvudlinje är att de har träffat avtalet och att hon har slutat frivilligt och inte i teknisk mening har blivit uppsagd. Vi säger i normala fall att man ska hålla överenskommelsen men det finns vissa undantag och i det här fallet har hon vilseletts om villkoren för avtalet.

Han fyller också i att det handlar om ett väldigt ovanligt fall.

– Det är oerhört ovanligt att ogiltigförklara sådana här typer av avtal men i målet har jag åberopat ett annat liknande fall i Malmö där avtalet ogiltigförklarades, vilket är det enda jag känner till.

Vad händer om ni vinner målet?

– Det som händer då är att hon fortfarande är anställd där. Om det är en vanlig uppsägning som ogiltigförklaras så får man dels ut lön för hela glapprummet från och med uppsägningen och antingen får tillbaka jobbet eller så får bolaget betala ett högt pris. I teknisk mening är inte det här en ogiltig uppsägning utan ett ogiltigt avtal men vi menar att hon borde ha ut lön för hela glapprummet.

SFT har varit i kontakt med bolagets juridiska ombud som inte vill uttala sig förrän domen kommer, som väntas inom tvåveckor.

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2021 Stockholms Fria