Stockholms Fria

Tolerans utan pekpinnar

Svenska gymnasieelevers inställning till judar, muslimer och utomeuropeiska invandrare har blivit något mer negativ de senaste åren. Det visar en rapport som Forum för levande historia presenterade förra året. Nu vill myndigheten öka ungdomars tolerans genom en utställning som inte moraliserar.

I veckan invigdes P.K. – en utställning om intolerans i Forum för levande historias lokaler på Stora Nygatan i Gamla stan. Utställningen riktar sig till gymnasieungdomar och är ett samarbete med konstnärerna Jon Bunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Olsson Wallin. Syftet med utställningen är att skapa diskussion om intolerans och visa att det är möjligt att påverka den egna toleransnivån.

– Vi vill få skolungdomar att tänka kring de här frågorna utan att moralisera och komma med pekpinnar, utan istället väcka tankar. Vi vill få eleverna att uppleva och genom det ta med sig kunskaper när de går från utställningen, säger Eskil Franck, överintendent på Forum för levande historia, som tror att konst är ett effektivt sätt att nå ut med budskapet.

P.K. – en utställning om intolerans bygger på rapporten Den mångtydiga intoleransen, en undersökning av ungdomars attityder till judar, muslimer, romer, homosexuella och utomeuropeiska invandrare som myndigheten presenterade 2010, och konstnärerna har fått fria händer att tolka intoleransbegreppet med rapporten som inspiration. Utställningen är pedagogiskt uppställd och verken ska upplevas i en speciell ordning, för att därefter följas upp av en workshop där skolklasser och lärare får bearbeta intrycken tillsammans.

– Konst väcker frågor och i workshopdiskussionen ska vi ta hand om de frågor som utställningen väcker. Förhoppningsvis ska samtalen i förlängningen leda till ökad tolerans, säger utställningspedagogen Åsa Thunström, som ska handleda lärare och elever som deltar i workshopen.

De medverkande konstnärerna har använt olika grepp och uttryck för att ta sig an ämnet. Andrea Hvistendahl deltar med tre verk som på olika sätt fokuserar individens relation till samhället och gruppen, bland dem det spelbord med tillhörande pjäser som en stor del av workshopen kretsar kring. Elisabeth Olsson Wallins videoverk Det går aldrig över söker efter dagens antisemitiska strömningar genom att spegla historia mot nutid.

När Jon Brunberg fick förfrågan om att delta i utställningen blev han ganska snart på det klara med att det var verktyg för individen han ville visa, något som handfast pekar på vad man kan göra för att själv bli mer tolerant. Resultatet blev Tolerera, en 12-minutersfilm där psykoterapeuten Tomas Böhm och psykologerna Livia Ortiz och Fred Saboonche presenterar psykologiska metoder för att möta din egen intolerans och hantera den i mötet med andra. I verket ingår även en antologi som vänder sig till lärare, samt ett webb-baserat test där besökaren kan mäta och analysera sin egen tolerans genom att besvara ett tjugotal frågor.

– Om någon enda elev får en aha-upplevelse och går härifrån med uppfattningen att man kan tänka på ett annat sätt, då är jag mer än nöjd, säger Jon Brunberg, som aldrig tidigare skapat för målgruppen och är spänd och lite osäker på hur mottagandet kommer att bli.

Therése Jonsson Rosengren, Gustav Shanuvell, Emma Berggren och Dounia Hamamal går sista året på Hantverksakademins gymnasium i Blåsut och har ingått i den fokusgrupp som sedan i våras fungerat som bollplank för konstnärer och utställningsproducenter. De berättar att utställningen har fått dem att uppmärksamma hur de själva fungerar och bli mer medvetna om vad fördomar är. Och i dag kan de säga vad tolerans och intolerans är.

– Vi ungdomar har så lätt att döma innan vi lär känna, i alla fall är det så jag upplever det. Men här får man verkligen lära sig att inte döma folk i förväg, säger Dounia Hamamal. Hon får medhåll av Gustav Shanuvell, som särskilt uppskattar de praktiska verktyg och metoder som psykologerna i Jon Brunbergs film presenterar.

– Någonstans vill alla lära sig att bli bättre människor, tror Therése Jonsson Rosengren. Tankar är bara tankar. Man kan tycka vad man vill om folks åsikter, men man kan lära sig tolerera att andra tycker annorlunda.

Alla fyra är eniga om att utställningen är viktig och behövs, att den väcker tankar och kan leda till diskussion. Särskilt bra är det att den består av flera verk, där alla delar är väldigt olika varandra.

– Man får med sig så mycket härifrån, säger Therése Jonsson Rosengren. Det är en liten utställning men med väldigt mycket innehåll.

Fakta: 

Forum för levande historia är en förvaltningsmyndighet under kulturdepartementet som arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid. Målgruppen är i första hand lärare och elever i årskurs 9 och gymnasiet.

Rapporten ”Den mångtydiga intoleransen – en studie av gymnasieungdomars attityder 2009/2010” är första delen i ett långsiktigt projekt med syfte att kartlägga intoleransen hos svenska gymnasieelever.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Stockholms Fria