Inblick i säregen tankevärld | Stockholms Fria

Recension


Stockholms Fria

Inblick i säregen tankevärld

I sju år har Linda Västrik följt ett nomadfolk som lever nästan helt avskärmade från omvärlden i Kongos regnskog. Deras liv skiljer sig inte från våra bara till det yttre, utan filmen ger även en inblick i stammens säregna tankevärld.

Enligt Akafolket var skogarna från början befolkade av endast kvinnor, tills de en dag fann en annan slags varelser, männen. Dessa levde under svåra förhållanden och hade sex under smärta med ”sin lilla hårda frukt”. Männens enda fördel tycktes vara att de kunde hämta honung från binas bon högt upp i träden.

Västriks film innehåller både mycket humor och sorg. Akafolket hanterar motgångar i livet genom att dansa, men också genom att spela teater. När en av kvinnorna, Akaya, förlorar sitt barn vid födseln, slänger hon sig på marken och berättar om sin sorg i ett skådespel där de övriga kvinnorna svarar i körer. Det påminner om en grekisk tragedi. De dansande andarnas skog kan också ses som ett drama om ett folk som riskerar att få hela sin kultur utplånad av skogsbolag.

Fakta: 

Film 
De dansande andarnas skog
 
Regi: Linda Västrik

Relaterade artiklar:
• Där dokumentär och fiktion möts
• Recension: 
Sofia's last ambulance
• Recension: 
Nowhere home

Rekommenderade artiklar

”När man fyller 18 år, då blir man dödad”

Recension

Margreth Olin skildrar i Nowhere home ungdomar som kommit till Norge som flyktingar men fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Lagen säger att de inte kan utvisas förrän de fyllt 18 år, och de hålls i förvar i väntan på att de ska bli myndiga och kan skickas hem.

Där dokumentär och fiktion möts

Just nu pågår 14:e upplagan av Tempo dokumentärfilmsfestival, där ett 100-tal filmer visas. Stockholms fria recenserar ett urval filmer och har pratat med festivalchef Agneta Mogren.

Ett sista koncentrat mänsklig värme

Recension

En fartblind chaufför, en gladlynt sjuksköterska och en rökande doktor – den udda trion utgör ett av staden Sofias mycket få ambulansteam.

© 2021 Stockholms Fria